Scholingsvoucher voor oudere werklozen

Werkgevers die een oudere werkloze (55+) in dienst nemen kunnen onder voorwaarden voor hen een scholingsvouchter aanvragen bij UWV. Met de voucher kan tot een bedrag van € 750 training of opleiding voor de werknemer worden gefinancierd. De scholingsvoucher is een onderdeel van het Actieplan 55PlusWerkt, dat UWV op 2 oktober heeft gelanceerd.
De werkloosheid onder ouderen neemt nog altijd toe. Het aantal werkloosheidsuitkeringen aan 55-plussers is het afgelopen jaar opgelopen 102.000, een toename van 23.000. De werkloosheid onder oudere werknemers neemt niet alleen toe, ook zijn zij gemiddeld langer werkloos dan werkzoekenden onder de 55 jaar. 55-plussers met een WW-uitkering zijn gemiddeld 16 maanden zonder werk, bijna drie keer zo lang als jongere werkzoekenden.
Het Actieplan 55PlusWerkt richt zich op de snel stijgende werkloosheid onder 55-plussers. Naast een scholingsvoucher kent het actieplan de training Succesvol naar werk gericht op oudere werklozen en een plaatsingsfee (tot maximaal € 1.500) voor private intermediairs, zoals uitzendbureaus of re-integratiebureaus. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt voor de komende twee jaar € 67 miljoen beschikbaar voor de aanpak van ouderenwerkloosheid. Vanuit de uitzendbranche is toegezegd de komende twee jaar 22.500 werkloze 55-plussers te zullen plaatsen.
De scholingsvouchers kunnen worden aangevraagd door de werkzoekende zelf of door werkgevers. Voorwaarde is dat de scholing de kans op een nieuwe baan vergroot. Voor de voucher gelden de volgende voorwaarden:

de werknemer was 55 jaar of ouder op de eerste dag van zijn WW-uitkering;
de werknemer heeft minimaal drie maanden een WW-uitkering ontvangen;
de opleiding duurt maximaal een jaar en bij slagen ontvangt men een erkend diploma/certificaat;
er is een getekend arbeidscontract waaruit blijkt dat de werknemer bij de werkgever in dienst komt, uiterlijk de eerste dag van de maand na de maand waarin hij de opleiding heeft afgerond;
de werknemer komt in dienst voor ten minste de helft van het aantal uren waarvoor hij een WW-uitkering krijgt, maar minimaal 12 uur per week, en ten minste voor drie maanden.

Per werknemer kan slechts één voucher worden aangevraagd. Vouchers kunnen worden aangevraagd tot 30 september 2015. Er is echter maar een beperkt budget. Dus hoe eerder men aanvraagt, hoe groter de kans dat de subsidie ook wordt toegekend.
Bron: UWV 2-10-2013