‘Scherp wetgeving rond uitbesteden aan’

In een brief aan minister Asscher bepleit FNV Bondgenoten een aanscherping van de wetgeving rondom uitbesteding van werk. De vakbond wil dat het bedrijven die het grootste deel van hun activiteiten uitbesteden aan een ander, wordt verboden medewerkers te ontslaan. De vakbond wil zo voorkomen dat bij overname van werk medewerkers niet worden overgenomen.
Met de oproep reageert de vakbond op een brief van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Daarin schrijft de minister dat de rechterlijke uitspraak in de ontslagzaak bij bloembinderij Sierafor geen aanleiding is de wet aan te passen. De rechter gaf toestemming voor het ontslag van 37 vaste werknemers, nadat Sierafor het werk had uitbesteed aan een contractingbedrijf dat Poolse flexkrachten inzette. Hoewel de rechter erkende dat de situatie leidt tot uitholling van werknemersrechten, zag hij het als een toelaatbare vorm van uitbesteding. De rechter oordeelde daarmee anders dan het UWV dat géen toestemming voor ontslag verleende.
Bron: FNV Bondgenoten, 31-05-2013