Salarisverschil tussen man en vrouw neemt af

De inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen, zijn het afgelopen drie jaar met drie procentpunt afgenomen. Verdienden mannen in dezelfde functie in 2010 nog 20% meer, in 2013 was dat 17%.
Dat blijkt uit de Women in Work Index die PwC jaarlijks opstelt. Voor deze internationale index is onder andere gekeken naar het percentage vrouwen dat een voltijdbaan heeft en het verschil in beloning in verschillenden landen. Nederland is mede door het verkleinen van het inkomensgat opgeklommen van de zeventiende naar de twaalfde plaats. Het gemiddelde inkomensverschil ligt op 16%.
Volgens Jan Willem Velthuijsen, hoofdeconoom bij PwC, zijn bedrijven transparanter in de salarissen die ze betalen. Dat maakt het gemakkelijker voor vrouwen om een vergelijkbaar salaris te vragen. Ook in cao’s is er volgens hem veel aandacht aan besteed.
Dat Nederland nog steeds veel andere landen voor zich moet dulden komt ook doordat Nederlandse vrouwen nog steeds ‘kampioen deeltijdwerken’ zijn. Slechts 40% van de Nederlandse vrouwen heeft een voltijdbaan, in Duitsland is dat 60%.
Scandinavische landen doen het nog beter, zij voeren steevast de ranglijst aan. Een genereuzer kinderopvangbeleid zou Nederlandse vrouwen meer kunnen doen werken, denkt Velthuijsen. Maar het is volgens hem ook een luxeprobleem. ‘In Scandinavië kunnen gezinnen vaak niet rondkomen van anderhalf salaris. In Nederland wel.’
Bron: PwC 28-02-2014