Reisaftrek ondanks gebreken in reisverklaring

Een werkneemster die in haar aangifte IB 2011 reisaftrek claimt, en hiervoor een reisverklaring van de werkgever met tal van gebreken overlegt, krijgt toch recht op reisaftrek. Aannemelijk is dat zij met het OV reisde en de kosten hiervan zelf heeft betaald.
Een werkneemster maakt in 2011 voor het woon-werkverkeer gebruik van het openbaar vervoer. Tot 1 juni met losse kaartjes, daarna met een OV-chipkaart, waarop zij vanaf 19 augustus een abonnement heeft. De werkgever geeft haar geen reiskostenvergoeding.
In haar aangifte IB over 2011 verzoekt de vrouw reisaftrek voor de categorie 20 tot 30 kilometer. Aan de inspecteur overlegt zij een reisverklaring van de werkgever, met dagtekening 10 december 2013 en een betalingsoverzicht waaruit blijkt dat zij regelmatig met haar pinpas bedragen aan de NS heeft betaald. Bij het vaststellen van de aanslag verleent de inspecteur geen reisaftrek.
Op de belastingplichtige rust de bewijslast voor de reisaftrek. Hiervoor geldt vanaf 2011 de vrije bewijsleer. De bepaling dat de belastingplichtige de reisverklaring en de plaatsbewijzen op verzoek aan de inspecteur moet overleggen is op 1 juli 2014 vervallen, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2011. De reisverklaring bevatte een aantal gebreken, waaronder het ontbreken van een jaartal en het bedrijfsadres. Ook was een onjuist aantal werkdagen per week vermeld. Dit was voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant echter geen reden om de reisverklaring buiten beschouwing te laten. Volgens de rechtbank had de werkneemster aannemelijk gemaakt dat zij gewoonlijk ten minste vier dagen in de week naar haar werk reisde. Volgens de rechtbank had de werkneemster recht op reisaftrek. Wel verminderde de rechtbank de hoogte van de aftrek. De afstand van station naar station bedroeg namelijk slechts 14 kilometer. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de bedoeling is dat alleen de met het openbaar vervoer afgelegde kilometers een aftrek opleveren. De per fiets afgelegde kilometers van huis naar het station telden niet mee.
Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 23-01-2015