Recessie slaat toe in cao-overleg

Werkgeversvereniging AWVN verwacht dat ook dit jaar de cao-onderhandelingen overschaduwd zullen worden door onzekerheid over de economie. Dat stelt AWVN in haar evaluatie van het cao-jaar 2013. In 2013 werden 462 cao’s afgesloten met een gemiddelde loonstijging van 1,4%. Komend jaar moeten circa 450 collectieve contracten worden vernieuwd (voor bijna 3 miljoen werknemers).
In 2013 is een groot aantal cao’s tot stand gekomen waarin geen loonsverhoging is afgesproken: 13% van alle ‘2013-cao’s’. Eén op de vijf cao-werknemers kreeg in 2013 een nieuwe cao zonder structurele loonstijging. Cao’s met een nullijn zijn vooral te vinden in sectoren die zich richten op de binnenlandse markt zoals de zakelijke dienstverlening, de financiële dienstverlening en overheid gerelateerde sectoren. In exportgerichte sectoren, vooral in de industrie, gaat het vaak beter en zijn loonstijgingen van vaak rond de 2% afgesproken. Die tweedeling verwacht AWVN ook voor 2014.
In 76% van de cao’s zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid, de groei van de investeringen in thema’s als opleidingen zette niet door. Ook nam in vergelijking tot eerdere jaren het aantal nieuwe afspraken over onderwerpen als het nieuwe werken, persoonlijk keuzebudget en mantelzorg af. Volgens AWVN duidt dit op een gebrek aan vertrouwen bij werkgevers in een aantrekkende economie.
Als gevolg van de economische onzekerheid lag het tempo van veel onderhandelingen laag. Het aantal cao’s waarvan de looptijd inmiddels is verlopen, maar waarvoor nog geen nieuwe afspraken waren gemaakt, bedroeg eind 2013 bijna 150 (1,25 miljoen werknemers). Ondanks dat er sprake is van minder werk, is bij veel van de afgesloten cao’s aandacht besteed aan meer uren werken. Ook zet de trend door om allerlei toeslagenregelingen af te bouwen om zo ruimte te creëren voor gewone loonstijgingen.
Bron: AWVN, 12-02-2014