Quotum dreigt voor vrouwen in topfuncties

Op grond van de Wet bestuur en toezicht moeten ruim 4900 vennootschappen in ons land uiterlijk eind 2015 in zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen minstens 30% vrouwen (én mannen) zitting hebben. Uit de laatste cijfers blijkt dat slechts een klein deel van de bedrijven dat streefcijfer haalt. Minister Bussemaker verlengt daarom de maatregel tot 2020.
Het aantal vrouwen in de raden van bestuur is sinds de invoering van de Wet bestuur en toezicht in 2013 licht gestegen, van 7,4% naar 9,6% eind vorig jaar. Het aantal vrouwelijke commissarissen steeg van 9,8% naar 11,2%. Het aantal bedrijven dat het streefcijfer van ten minste 30% heeft gehaald, steeg wat de betreft de raden van bestuur van 9,3% naar 14,2% en voor de raden van commissarissen van 14,7% naar 17,8%.
Om de bedrijven nog één laatste kans te geven, verlengt Bussemaker de maatregel nu tot 2020. Dan moet minstens 20% van de topfunctionarissen vrouw zijn. Als dat niet gehaald wordt, voert de minister een verplicht quotum van 30% in, inclusief boetes voor ondernemingen die ook dan nog onvoldoende vrouwen in topfuncties hebben. Volgend jaar of uiterlijk in het voorjaar van 2017 maakt Bussemaker de balans op, ‘om te zien of wij op de goede koers zitten voor 2019’.
Bron: Min OCW 16-11-2015