Private verzekeraars maken verwachting nog niet waar

Bedrijven die eigenrisicodrager zijn, blijken niet beter op dat vlak van preventie en re-integratie te presteren, dan bedrijven die verzekerd zijn in het publieke bestel. Dit blijkt uit een onderzoek van het CPB. Tien jaar geleden bij de introductie van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) was de verwachting juist dat private verzekeraars zouden zorgen voor een sterke prikkel om de schadelast te beperken. Ook de verwachte integratie van de markten voor verzekering van de loondoorbetaling bij ziekte en de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is tot nu toe niet tot stand gekomen.
Volgens de onderzoekers van het CPB zijn investeringen in preventie en re-integratie vooral lonend voor een partij die de gehele financiële verplichting draagt voor de twaalf jaar waarvoor een werkgever verantwoordelijk kan zijn voor een zieke werknemer (twee jaar loondoorbetaling plus eventueel tien jaar eigenrisicodragerschap). Verzekeraars hebben tot nu toe tegen de verwachting in de verzekeringsmarkten voor loondoorbetaling bij ziekte en voor de WGA niet geïntegreerd. Ook hebben verzekeraars volgens de onderzoekers nagelaten hun toegevoegde waarde te demonstreren door werkgevers te bewegen tot betere preventie en re-integratie.
Ondanks deze tekortkomingen is het beleid volgens de onderzoekers in de afgelopen decennia wel effectief geweest. Het ziekteverzuim en de instroom in arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is teruggedrongen. Hierbij hebben de toegenomen financiële en re-integratieverplichtingen voor werkgevers een belangrijke rol gespeeld. De onderzoekers waarschuwen ervoor dat voorstellen om de verplichtingen voor werkgevers geheel of gedeeltelijk terugdraaien, zoals de beperking van loondoorbetaling bij ziekte, kunnen leiden tot een hoger ziekteverzuim en groter aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, met op termijn hogere premies en minder werkgelegenheid.
Bron: CPB 3-09-2015