Principeakkoord cao Woondiensten

Er is een principeakkoord voor de cao Woondiensten. Dit zijn FNV Woondiensten, CNV, De Unie en Aedes op 14 juni overeengekomen. In het akkoord wordt de cao ongewijzigd verlengd met een half jaar, van 1 juli 2013 tot en met 1 januari 2014.
In november ontvangen werknemers een eenmalige uitkering van € 250 bruto. Werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben voor minder dan 36 uur, ontvangen de eenmalige uitkering naar rato van de arbeidstijd.
Een belangrijk onderwerp bij de cao-onderhandelingen was de toekomst van de pensioenregeling. Volgens Aedes (werkgevers) is verdere versobering noodzakelijk om de pensioenregeling op langere termijn (vanaf 2015) toekomstbestendig te maken en te houden. Met ingang van 1 januari 2014 voeren cao-partijen de aanpassing van het Witteveenkader door en wordt het opbouwpercentage verlaagd van 2,25% naar 2,15% per jaar. De pensioen richtleeftijd gaat op 1 januari 2014 van 65 jaar naar 67 jaar. Indien het bestuur van het pensioenfonds aangeeft dat de kostendekkende premie in 2014 boven de 31% stijgt, zal door middel van een actuariële berekening het opbouwpercentage worden verlaagd zodat 31% wel toereikend is. In dit kader kan het opbouwpercentage in 2014 niet beneden de 2% dalen.
Omdat de AOW-leeftijd langzaam verschuift, is afgesproken dat de arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer vanaf 1 juli 2013 eindigt op de dag dat de werknemer AOW gerechtigd is, dus niet meer standaard bij 65 jaar.
Verder zijn afspraken gemaakt over Duurzaam Meedoen. Hiervoor wordt 150.000 euro gereserveerd dat wordt ingezet om individuele medewerkers te stimuleren met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan en om praktijkinitiatieven in de branche op het gebied van duurzaam meedoen te ondersteunen.
De corporatiesector ondergaat grote veranderingen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Cao-partijen maken zich sterk voor optimale arbeidsmarktcondities voor zowel corporaties als werknemers. Een werkgroep van bonden en werkgevers zal een sectorplan opstellen, volgens afspraken uit het sociaal akkoord. Als het ministerie van Sociale Zaken dit plan goedkeurt, komt er financiering voor de uitvoering van dit traject vanuit overheid en FLOW.
Bron: FNV Bouw, 17-06-2013