Per 1 januari Wet toezicht kredietunies in werking

Minister Dijsselbloem van Financiën schrijft in een brief aan de Kamer dat het de Wet toezicht kredietunies per 1 januari in werking zal treden. Overleg met de Europese Commissie heeft opgeleverd dat de wet in werking kan treden vooruitlopend op een aanpassing van de richtlijn kapitaalvereisten.
De Wet toezicht kredietunies is een initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Van Hijum (CDA, na diens vertrek uit de Kamer van Agnes Mulder de verdediging over) en Nijboer (PvdA) . Het wetsvoorstel was in april 2015 door de Eerste Kamer aangenomen. Met het wetsvoorstel beoogden de indieners heldere kaders te scheppen waarbinnen kredietunies in Nederland kunnen worden opgericht en werkzaam zijn. Een kredietunie is in het voorstel een coöperatie waarvan de leden op grond van hun beroep of bedrijf zijn toegelaten. De kredietunie maakt haar bedrijf van het bij haar leden aantrekken van opvorderbare gelden en van het voor eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen aan haar leden ten behoeve van de beroeps- of bedrijfsuitoefening. De bedoeling van het wetsvoorstel is om nieuwe initiatieven met betrekking tot ondernemingsfinanciering, in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), ruimte geven.
Voor de inwerkingtreding van het wetsvoorstel was het noodzakelijk dat er een uitzondering komt in de richtlijn kapitaalvereisten (CRDIV), zoals die nu ook al bestaat voor kredietunies in een aantal andere lidstaten. De Europese Commissie heeft laten weten dat om juridische redenen een dergelijke aanpassing niet snel mogelijk is, maar heeft geen bezwaar tegen het van start gaan van het wettelijk kader voor kredietunies, vooruitlopend op een aanpassing van de richtlijn kapitaalvereisten.
Bron: MvF 14-12-2015