OZB stijgt meer dan afgesproken

De opbrengst van de onroerendezaakbelasting (OZB) stijgt dit jaar met 3,86%. Dat
is meer dan de macronorm van 2,76% die als bovengrens is afgesproken. Dit blijkt uit onderzoek van het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (COELO) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor huishoudens zullen de lokale lasten echter gemiddeld met maar 1,9% stijgen, doordat de afvalstoffenheffing daalt en doordat de rioolheffing minder stijgt dan ooit eerder gemeten.
Uit de Atlas van de Lokale Lasten die COELO op 9 april heeft gepresenteerd blijkt dat de gemeentelijke woonlasten voor huiseigenaren net als in 2011 en 2012 minder stijgen dan de inflatie. Gemiddeld betalen meerpersoonshuishoudens dit jaar € 697 aan hun gemeente. De woonlastenstijging is veel lager dan men zou verwachten op basis van de stijging van de ozb, doordat de grootste heffing, de afvalstoffenheffing, niet stijgt maar daalt, en doordat de rioolheffing veel minder stijgt dan voorheen. De gemeentelijke afvalstoffenheffing bedraagt in 2013 gemiddeld € 264 (0,2% minder dan in 2012). De afvalstoffenheffing daalt hiermee voor het derde jaar op rij. De rioolheffing stijgt dit jaar gemiddeld met 2,8%. Dat is de kleinste stijging sinds de COELO-Atlas verschijnt.
Het OZB-tarief wordt vastgesteld door de gemeent. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft met de rijksoverheid afgesproken dat de OZB-opbrengst van alle gemeenten samen niet meer dan 2,76% mag stijgen. De OZB-opbrengst stijgt echter harder dan deze macronorm: met 3,86%. Tezamen halen de gemeenten 38 miljoen meer binnen dan de norm toelaat. Door de overschrijding van de macronorm stijgt de totale belastingopbrengst in Nederland met slechts 0,016% meer dan de bedoeling was.
COELO signaleert ook dat er meer toeristenbelasting wordt geheven; dit jaar heffen zes gemeenten meer deze heffing. Daarentegen is het aantal gemeente dat hondenbelasting heft met twee afgenomen.
Bron: COELO, 9-04-2013