Overleg cao Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg moeizaam

Het overleg voor de nieuwe cao Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg (VVT) verloopt moeizaam. Het overleg is opgeschort tot eind november, één werkgeverspartij is eruit gestapt en de bonden staan net als vorig jaar – toen Abvakabo afhaakte en de cao niet ondertekende – niet op één lijn.
Tijdens de vijfde onderhandelingsronde op 13 november deed werkgeversorganisatie ActiZ een bod inzake de thema’s loon, flexdossier en WMO. Voor wat betreft het loon is het voorstel een eenmalige uitkering in december van 0,8% en een een algemene loonsverhoging van 1% per 1 januari 2014. M.b.t. het flexdossier is voorstel om, overeenkomstig het Sociaal Akkoord van de Stichting van de Arbeid, de inzet van nulurencontracten aanzienlijk te beperken en nuluren-contractanten een aanbod te doen voor een contract met een concrete arbeidsduur. AbvaKabo deed een tegenbod met onder andere een verschillende loonsverhoging voor de verpleeg- & verzorgingshuizen (V&V) en thuiszorg. Voor de V&V wil AbvaKabo 2,7%, voor de thuiszorg is de loonsverhoging niet nader ingevuld.
Volgens Actiz staat het voorstel van AbvaKabo te ver af van haar eigen bieding en vormt het geen basis om tot een akkoord te komen. Actiz heeft daarop het overleg opgeschort. Het voornemen van ActiZ was en is om nadrukkelijk te proberen tot een akkoord met vier bonden te komen. Voor de andere bonden (CNV Publieke Zaak, NU’91 FBZ) is het bod van ActiZ nog onvoldoende, maar het kan wel de basis vormen voor verder overleg. De andere bonden konden zich echter niet vinden in het tegenvoorstel van Abvakabo vanwege de verschillende loonsverhogingen voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg.
Brancheorganisatie BTN (thuiszorg) is uit het overleg gestapt omdat de andere werknemers- en werkgeversorganisaties afspraken willen maken met kostenverhogende gevolgen voor de sector. BTN is van mening dat alle aandacht gericht zou moeten zijn op het behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid. Kostenverhogende cao-afspraken zullen volgens BTN leiden tot meer ontslagen. BTN verwacht voor volgend jaar tariefkortingen in de thuiszorg als gevolg van de in het zorgakkoord afgesproken bezuinigingen. Daarnaast hebben zich in de Wmo en Kraamzorg negatieve prijscorrecties voorgedaan. Ook in die sectoren is de achterban van BTN ruim vertegenwoordigd.
BTN is voorstander van een ongewijzigde verlenging van de cao tot 31 december 2014 waarbij periodieke salarisverhogingen gewoon doorgevoerd zouden worden. BTN beraadt zich momenteel met haar leden over de ontstane situatie.
Bron: BTN, 13-11-2013; Actiz 13-11-2013; Nu’91, 13-11-2013; CNV Publieke zaak, 13-11-2013