Voorwaarden en regelingen

Algemene voorwaarden

Op al onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag op 10 oktober 2013. De voorwaarden kunt u hier ook downloaden.

Klachtenregeling

Ons doel is om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u desondanks niet tevreden zijn met onze dienstverlening en een klacht willen indienen, dan kunt u zich wenden tot de kwaliteitsbepaler/vertrouwenspersoon van ons kantoor. Richtlijnen die wij hanteren voor het behandelen van uw klacht kunt u hier downloaden.

Wij gaan ervan uit dat mededelingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

 

Privacy Voorkeuren

Advertentiecookies

Om advertenties te serveren, wordt een cookie van Appnexus geplaatst. Deze cookie houdt geen surfgedrag en persoonlijke informatie bij en zorgt er alleen voor dat niet continu dezelfde advertenties worden getoond. Dit wordt ook wel een ‘frequency cap’ genoemd.

anj, uuid2
anj, uuid2