Opnieuw onderhandelingen over cao VVT

Rechtbank Midden-Nederland heeft de onderhandelaars van ActiZ, BTN, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, FBZ en NU ’91 terugverwezen naar de onderhandelingstafel. Volgens AbvaKabo FNV is de tekst van de cao VVT 2014-2016 die is aangeboden voor algemene verbindend verklaring, niet gelijk aan het bereikte en door de leden goedgekeurde onderhandelingsresultaat.
In het onderhandelingsakkoord werd onder andere een nieuwe minimum salarisschaal voor de huishoudelijke zorgmedewerkers afgesproken. Volgens Abvakabo FNV kwam de tekst van de cao VVT 2014-2016 inzake deze minimum salarisschaal echter niet overeen met het bereikte onderhandelingsresultaat. Zij hebben dan ook een kort geding aangespannen om de algemeen verbindend verklaring te verhinderen.
Volgens de rechter valt uit het onderhandelingsakkoord niet af te leiden dat er nog nadere afspraken over de invoering van de minimumschaal moeten worden gemaakt zoals ActiZ c.s. wordt gesteld. De rechter beslist dan ook in het voordeel van AbvaKabo FNV. Consequentie is dat er voorlopig nog geen cao voor de sector van verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg is.
Bron Rb. Midden-Nederland 31-12-2014, Zorgvisie.nl 05-01-2015, CNV 07-01-2015