Ook leder- en reiswarenbranche onder cao Fashion & Sport Inretail

De bonden hebben met de werkgevers kunnen afspreken dat de medewerkers uit de leder en reiswaren voortaan onder de cao Fashion & Sport Inretail vallen. Deze afspraak moet nog worden voorgelegd aan de leden.
Sinds enkele jaren vielen de medewerkers uit de leder- en reiswaren niet meer onder een cao. Een zelfstandige cao voor de branche is niet haalbaar.
In het verleden vielen de medewerkers uit de leder- en reiswaren onder de cao van de samenwerkende branches (SWB). Echter de werkgevers uit de branche wilden niet meer deelnemen aan de cao-onderhandelingen voor de SWB-cao en een zelfstandige cao bleek niet haalbaar. Hierdoor ontstond de situatie dat medewerkers uit de leder- en reiswaren niet meer onder een cao vielen. Daar de werkgevers zijn aangesloten bij CBW-Mitex is nu afgesproken dat de werknemers onder de cao Fashion & Sport Inretail (voorheen Mode & sport) zullen vallen
Onlangs is een zelfde afspraak gemaakt voor de schoenendetailhandel. Ook deze branche kende jarenlang geen cao.
Bron: CNV Dienstenbond, 5-06-2013