Ook gedragscode catering en beveiliging

Na de schoonmaaksector kennen nu ook de catering en beveiliging hun gedragscode. In de gedragscode leggen opdrachtgevers (Rijksoverheid, AWVN, NS, Schiphol en UWV), opdrachtnemers, vakbonden en bemiddelaars hebben afspraken vast over de inkoop van dienstverlenende werkzaamheden.
De catering en de beveiligingsbranche ondertekenden de verbrede Code op 1 mei in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. De verwachting is dat er snel meer branches zullen volgen. De verbrede Code komt voort uit de Code Schoonmaak.
De verbrede Code heeft tot doel de kwaliteit van de dienstenen de werkomstandigheden te waarborgen. Met als doel: de neerwaartse prijsspiraal te doorbreken. Daarnaast bevordert de verbrede Code de scholing van werknemers, zowel in vakopleidingen als in de Nederlandse taal en trainingen in veilig en gezond werken. Partijen vinden dat bij een uitvraag gekeken moet worden naar de kwaliteit van de uitvoering, zoals bijvoorbeeld goede werkomstandigheden. Vervolgens moet gekeken worden tegen welke prijs dit kan.
De verhuisbranche (Erkende Verhuizers en Erkende Projectverhuizers, PPV) heeft zich bij dit initiatief aangesloten. De verhuisbranche heeft de intentie de verbrede Code te ondertekenen. Ook de uitzendbranche (ABU) is van plan te ondertekenen.
Bron: AWVN 16-05-2014