Ontslag op staande voet nietig, toch geen loon

Omdat een werknemer herhaaldelijk zijn re-integratieverplichtingen niet nakwam, werd hij door de werkgever op staande voet ontslagen. Dit ontslag was nietig. Toch hoefde de werkgever volgens Hof Den Bosch geen loon te betalen: de werknemer toonde namelijk geen enkele bereidheid het werk te hervatten.
De werknemer wordt na een periode van arbeidsongeschiktheid per 24 september 2012 volledig arbeidsgeschikt verklaard. Daarna werkt de werknemer een paar dagen en meldt zich vervolgens weer ziek. Begin oktober oordeelt de bedrijfsarts dat de werknemer in staat wordt geacht tot het fulltime verrichten van zittend werk. De werkgever roept hem op zich te melden, maar de werknemer geeft daaraan geen gevolg. Als hij na een volgende oproep weer niet verschijnt, wordt hij op staande voet ontslagen.
Dit ontslag is volgens Hof Den Bosch nietig. Immers, de sanctie op het niet nakomen van de re-integratieverplichtingen is stopzetten van de loonbetaling. Het niet-nakomen van re-integratieverplichtingen is geen dringende reden om het dienstverband onverwijld op te zeggen. Is het ontslag op staande voet nietig, en is er geen toestemming van UWV voor het ontslag, dan kan de werknemer aanspraak maken op loon. Maar omdat de werknemer in deze zaak herhaaldelijk weigerde en bleef weigeren de (aangepaste) werkzaamheden te hervatten, kan volgens het hof de werknemer geen aanspraak maken op loon. De rechter oordeelt dat de werknemer de werkzaamheden niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor eigen rekening dient te blijven en niet voor rekening van de werkgever.
Bron: Hof Den Bosch 3-03-2015