Ontduiking (uitzend)cao bij contracting?

De FNV maakt zich grote zorgen over de toename van ‘contracting’ op de arbeidsmarkt. Volgens de vakbond besparen grote bedrijven miljoenen met deze constructie, die volgens de FNV vooral bedoeld is om de (uitzend)cao te ontduiken. De bond wil met werkgevers afspraken maken om de contractingbedrijven onder de werking van de cao te brengen.
Naar aanleiding van de inlenersbeloning, die vanaf 30 maart voor alle uitzendkrachten zal gelden, heeft de FNV het rapport ‘Balletje-balletje op de arbeidsmarkt’ uitgebracht.
Bij contracting wordt (een deel van) de productie uitbesteed aan een contractor. Volgens de FNV wordt hierbij vaak eerst door de uitbestedende onderneming een deel van het eigen personeel, waarop de cao van toepassing is, ontslagen. De contractor is vaak een dochteronderneming van een uitzendbureau, waarbij de constructie zo is opgezet dat ook één van de uitzend-cao’s niet van toepassing is. De contractor kan veelal arbeidskrachten in dienst nemen tegen minimale arbeidsvoorwaarden zoals het minimumloon en het minimum aantal vakantiedagen.
De FNV signaleert in het rapport dat werkgevers bij deze constructies soms actief optreden. Ze zouden actief werkgevers benaderen met allerlei schimmige constructies als verdienmodel. ‘Nu eindelijk is afgesproken dat alle uitzendkrachten vanaf de eerste dag het loon van de inlener krijgen, zijn de uitzendbureaus allerlei constructies en bv’s aan het optuigen om dit te omzeilen’, aldus FNV-voorzitter Heerts. De FNV-voorman voorziet een ‘nieuwe race-to-the-bottom’. ‘De inventiviteit van werkgevers om de cao te ontduiken en daarmee verantwoordelijkheid af te schuiven lijkt grenzeloos’, aldus Heerts.
Voorbeelden van bedrijven die contracting inzetten, zijn onder meer PostNL (uitbesteding pakketdiensten), Groningen Shipyard en bedrijven in vleesverwerkende industrie, agrarische sector, logistiek, en metaal en techniek.
De bond wil graag afspraken maken met werkgevers welke activiteiten onder de cao vallen zodat contractingbedrijven ook onder de werkingssfeer van de cao komen te vallen. Als dit niet lukt, wil de bond een aanpassing van de regelgeving om contracting tegen te gaan.
Bron: FNV 23-03-2015