Ongewijzigde voortzetting bouw-cao, wel afspraken over naleving

De cao Bouwnijverheid wordt ongewijzigd verlengd tot eind dit jaar, zonder een afspraak over aanpassing van de lonen. Wel hebben werkgevers en bonden afspraken gemaakt over de naleving van de cao en het tegengaan van schijnconstructies.
Om oneerlijk concurrentie in de bouwnijverheid te voorkomen zullen de partijen gemeenschappelijke voorlichting geven om naleving van de cao te bevorderen. De meldings- en nalevingprocedures van het Bureau Naleving zullen breder bekend worden gemaakt. Daar waar nodig worden ze aangescherpt en verduidelijkt.
Ook zullen de sociale partners in de bouw bij de overheid en politiek pleiten voor samenwerking en informatie-uitwisseling. Ze zullen ook voorstellen doen om schijnzelfstandigheid te bestrijden.
Bron: Bouwend Nederland, 10-03-2014