Onderzoek Inspectie SZW naar handhaving cao

De Inspectie SZW heeft onlangs een eerste onderzoek afgerond naar de wijze waarop een transportondernemer de cao Beroepsgoederenvervoer toepast. Het onderzoek is verricht op verzoek van FNV bondgenoten . Het is de eerste keer dat de Inspectie SZW zo’n onderzoek verricht.
FNV Bondgenoten vermoedde dat de bewuste transportondernemer bepaalde artikelen die afgesloten zijn in de algemeen verbindend verklaarde cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (2013) niet naleeft. Volgens artikel 10 van de wet AVV (algemeen bindend verklaren van cao) biedt dan de mogelijkheid aan verenigingen van werkgevers of van werknemers om de minister van SZW te vragen hiernaar een onderzoek te doen.
De Inspectie heeft in haar onderzoek onder meer gekeken naar de bedrijfsstructuur van deze onderneming, afspraken die zij gemaakt heeft met onder meer buitenlandse vestigingen van deze onderneming en afspraken met opdrachtgevers. De bevindingen van het onderzoek zijn in een rapport aan FNV bondgenoten overhandigd. Het is nu aan FNV bondgenoten welke vervolgstappen zij zetten. Een overtreding van de cao kan dan door FNV bondgenoten voorgelegd worden aan de rechter die hierover een uitspraak zal doen.
Binnen de Inspectie SZW is in het kader van het sociaal akkoord, dat dit kabinet heeft afgesloten, een speciaal team opgericht dat zich onder meer bezighoudt met de aanpak van schijnconstructies, schijnzelfstandigheid en cao-handhaving. Er lopen nu meerdere onderzoeken waarbij op verzoek van de vakbonden gekeken wordt naar de toepassing van cao’s.
Bron: Min SZW 1-07-2014