Onderhandelingsresultaat cao Vlees

Na moeizame onderhandelingen zijn bonden en werkgevers in de vleessector toch nog tot een onderhandelingsresultaat gekomen. Het resultaat is een eenjarige cao die loopt tot en met 31 maart 2014.
De werkgevers waren de onderhandelingen ingegaan met de wens de werkweek te verlengen van 36 naar 38 uur (zonder aanpassing van het loon). Daarnaast wilden zij geen cao-loonsverhoging, aanpassing van het loon aan het cao-loon (bij hoger loon), zaterdag een gewone werkdag zonder toeslagen, lagere toeslagen voor avond, nacht en zondag. De bonden hadden juist een looneis van 2,5% op tafel gelegd.
Uiteindelijk zijn de partijen er toch uitgekomen. Per 1 juli krijgen de werknemers een loonsverhoging van 0,75%. Tegenover deze beperkte loonsverhoging staat dat voor de uren gewerkt op maandag tot en met vrijdag van 18.00 uur tot 19.00 uur worden geen ongunstige urentoeslagen meer worden betaald. Ook hebben de werkgevers hun voorstellen voor aanpassing van de toeslagen ingetrokken. Ook blijft de werkweek standaard 36 uur. Werkgevers kunnen wel per (afdeling binnen een) bedrijf de werkweek verhogen naar 38 uur, waarbij de twee extra gewerkte uren volledig worden betaald. Werknemers kunnen conform de Wet Aanpassing Arbeidsduur de werkgever verzoeken om de arbeidsduur vrijwillig aan te passen. Werkgever moet hieraan meewerken. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een verzoek worden afgewezen.
Verder wordt de seniorenregelin, waarbij een werknemer van 60 jaar en ouder op vrijwillige basis 80% kan werken tegen 90% loon en 100% pensioenopbouw, een vaste arbeidsvoorwaarden in de cao.
Bron: CNV Vakmensen, 1-05-2013