Onderhandelingsresultaat cao meubelindustrie

Vakbonden en werkgevers zijn onlangs tot een onderhandelingsresultaat voor de cao Meubelindustrie en meubileringsbedrijven gekomen. Eerder dit jaar liepen de onderhandelingen nog vast nadat de werkgevers in de ogen van de bonden een te mager eindbod op tafel hadden gelegd.
De partijen zijn nu een cao overeengekomen met een looptijd van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2014. Gedurende de looptijd van de cao zullen de lonen worden verhoogd met in totaal 1,75 procent: 1% per 1 oktober 2013 en 0,75% per 1 mei 2014. Een van de verlangens van de bonden betrof aanpassing van het inmiddels verouderde loongebouw. Partijen zijn overeengekomen gedurende de looptijd van de cao de in de cao bekende functies en de functie-inhoud te actualiseren, aangezien een aantal genoemde functies niet langer bestaan of een andere inhoud hebben gekregen en er zijn ook nieuwe functies bijgekomen.
Voor werknemers die inmiddels al met vroegpensioen zijn gegaan en een aanvulling tot 70% vanuit de Stichting Aanvullingsfonds Meubelindustrie (SAM) ontvangen, komt er een tegemoetkoming om het inkomensgat als gevolg van de gewijzigde ingangsdatum van de AOW op te vangen. De tegemoetkoming bedraagt € 30 bruto per dag. Aan dit budget is een absoluut maximum van €390.600,- gesteld.
De werkgevers en werknemers zullen ook zo spoedig mogelijk een sectorplan voor de meubelindustrie opstellen om een beroep te kunnen doen op de in het sociaal akkoord beschikbaar gestelde gelden ter bestrijding van de werkloosheid en het bevorderen van de werkgelegenheid.
De werkgevers en FNV Bouw hebben inmiddels ingestemd met het akkoord. Bij CNV Vakmensen loopt de goedkeuringsprocedure door de leden nog.
Bron: FNV Bouw, 21-06-2013