Nieuws

Met regelmaat brengen wij u  nieuws op gebied van financiële en belastingzaken. Bezoek de website dus regelmatig om op de hoogte blijven. Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief onderaan de pagina.

Stel geen zekerheid met hypotheek op mede-eigendom dga

3 augustus 2020

Doorgaans komt men eerder tot de conclusie dat een dga een zakelijke lening aan zijn bv verstrekt als die bv … Lees meer

Handreiking toepassen 30%-regeling voor uitgezonden werknemers

30 juli 2020

Voor werknemers die tijdelijk zijn uitgezonden naar het buitenland mag een werkgever onder voorwaarden de 30%-regeling toepassen. Hiervoor heeft hij … Lees meer

Rechtsgeldig minimum van 4% voor rekenrente pensioen

30 juli 2020

Hof Amsterdam bevestigt dat de Belastingdienst lichamen mag verplichten om de fiscale waarde van een pensioenverplichting te waarderen tegen een … Lees meer

WAB-bepaling mag terugwerkende kracht hebben

29 juli 2020

Vanaf 29 juni 2018 om 17.00 uur is het niet meer mogelijk om met terugwerkende kracht te verzoeken om een … Lees meer

Crediteur niet altijd benadeeld door turboliquidatie

29 juli 2020

Als de bestuurders van een vennootschap willen overgaan tot een turboliquidatie van die vennootschap, riskeren zij dat de crediteuren hen … Lees meer

Informeel bestuurder is geen commissaris voor verdrag

28 juli 2020

Voor formele bestuurders en commissarissen van bestuur bevatten veel belastingverdragen een bepaling die het heffingsrecht toekennen aan de staat van … Lees meer

Als thuiswerker naar de zaak reist, is dat ook privégebruik

28 juli 2020

Sommige werkgevers bieden hun werknemers de mogelijkheid om thuis te werken. Toch kan het gebeuren dat zo’n thuiswerker nog weleens … Lees meer

Afgeroomde contante ontvangsten privévermogen

27 juli 2020

Een ondernemer oefende een fotobedrijf uit. Hij maakte door heel Nederland foto’s op kermissen, jaarmarkten en dergelijke evenementen. De gefotografeerde … Lees meer

Bank is voorzichtiger met kredietverlening in coronacrisis

24 juli 2020

Staatssecretaris Keijzer erkent dat aan het begin van de coronacrisis banken minder snel krediet verstrekten aan nieuwe klanten. Zij meent … Lees meer

Miscommunicatie tijdens vakantieperiode is geen excuus

24 juli 2020

Het niet binnen de in de belastingwet gestelde termijn betalen van belasting die op aangifte moet worden voldaan of afgedragen … Lees meer

Pilot vrijstelling tewerkstellingsvergunning voor startups

23 juli 2020

Het ministerie van Sociale Zaken wil een pilot starten waardoor startende, innovatieve bedrijven met schaalbare bedrijfsactiviteiten beter in staat zijn … Lees meer

A-G: niet-aftrekbaarheid loon partner is discriminatie

23 juli 2020

Als een ondernemer zijn partner een vergoeding voor in de onderneming verrichte arbeid toekent van minder dan € 5.000, is … Lees meer

Wet implementatie richtlijn e-commerce ingediend

22 juli 2020

Staatssecretaris Vijlbrief heeft het wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel wijzigt onder andere de … Lees meer

Schadevergoeding niet doorgaan koop aandelen belast

21 juli 2020

Op inkomsten uit aandelen die een deelneming vormen is de deelnemingsvrijstelling van toepassing. Van een deelneming is pas sprake als … Lees meer

VSO rechtsgeldig tot stand gekomen

20 juli 2020

Hof Den Bosch oordeelt dat een vaststellingsovereenkomst niet onder dwaling, dwang of bedrog tot stand is gekomen. Het hof ziet … Lees meer

Ontvangers NOW 1.0 openbaar

16 juli 2020

Op 10 juli 2020 heeft UWV een register online geplaatst met een aantal gegevens van de bedrijven die een voorschot … Lees meer

Stukken van inspecteur relevant voor aansprakelijkheid

16 juli 2020

Een beroepsprocedure tegen bestuursaansprakelijkheid is vaak ook gericht tegen de hoogte van de aansprakelijkstelling. In dat geval moet de ontvanger … Lees meer

eHerkenning verder toegelicht

15 juli 2020

De vaste commissie van Financiën heeft de staatssecretaris vragen gesteld naar aanleiding van beantwoorde Kamervragen over eHerkenning. Hieruit blijkt dat … Lees meer

eHerkenning verder toegelicht

15 juli 2020

De vaste commissie van Financiën heeft de staatssecretaris vragen gesteld naar aanleiding van beantwoorde Kamervragen over eHerkenning. Hieruit blijkt dat … Lees meer

Onjuiste verliesverrekening leidt tot vernietiging aanslag

15 juli 2020

Als de Belastingdienst over een jaar eerst een navorderingsaanslag oplegt omdat ten onrechte een verlies was verrekend en de Belastingdienst … Lees meer