Nieuws

Met regelmaat brengen wij u  nieuws op gebied van financiële en belastingzaken. Bezoek de website dus regelmatig om op de hoogte blijven. Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief onderaan de pagina.

Vrijstelling kleine ondernemers versoepeld

21 juni 2021

Financiën heeft een besluit gepubliceerd dat een goedkeuring bevat voor ondernemers met een jaaromzet van maximaal € 1.800 om de … Lees meer

Coronakredietregelingen ook voor investeringen

17 juni 2021

Drie coronakredietregelingen kunnen door ondernemers ook worden gebruikt om te investeren in nieuwe apparatuur of om voorraden aan te vullen. … Lees meer

Schenkbelasting blijft buiten verkrijgingsprijs ab

17 juni 2021

In beginsel is de schenking van een aanmerkelijk belang aan aandelen onderworpen aan schenkbelasting. De begunstigde mag de verkrijgingsprijs van … Lees meer

Dien voorstellen Milieulijst 2022 in

16 juni 2021

RVO nodigt het bedrijfsleven uit om voorstellen te doen voor het opnemen van een bedrijfsmiddel op de Milieulijst. Een voorstel … Lees meer

Belastingdienst controleert werknemersverzekeringen

15 juni 2021

De Belastingdienst heeft bij controle van de gegevens voor de werknemersverzekeringen in de aangiften loonheffingen bij een aantal werkgevers verschillen … Lees meer

Voorvoegingsverlies holding te verrekenen met winst nieuwe gevoegde dochter

15 juni 2021

Onder voorwaarden kan men een voorvoegingsverlies van een houdstermaatschappij verrekenen met winst van een gevoegde dochtermaatschappij. Een belangrijke voorwaarde is … Lees meer

Controle F-biljet hoeft niet strenger dan normaal te zijn

14 juni 2021

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur het namens een overleden belastingplichtige ingediende F-biljet niet strenger hoeft te controleren dan een … Lees meer

Verlaagde AWf-percentages vanwege afschaffing BIK

10 juni 2021

Staatssecretaris Vijlbrief heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de AWf-percentages per 1 augustus 2021 worden verlaagd. … Lees meer

Koper van bv neemt schuld van dga over: geen winstuitdeling

10 juni 2021

Een dga met een schuld aan zijn bv verkoopt de aandelen in die bv aan een derde. De derde voldoet … Lees meer

Moties naar aanleiding van economisch steunpakket

9 juni 2021

Woensdag 2 juni heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het economische steunpakket (wetsvoorstel nr. 35420). Door Kamerleden zijn diverse moties … Lees meer

Naheffing op onterecht afgegeven btw-nummer

9 juni 2021

De Belastingdienst wijst een btw-ondernemer (ten onrechte) een tweede btw-nummer toe. Vervolgens trekt de ondernemer onder het tweede btw-nummer te … Lees meer

Beschikkingen Wtl 2020 in aantocht

8 juni 2021

De Belastingdienst verstuurt vanaf 3 juni de beschikkingen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2020. Wie over 2020 recht heeft op één … Lees meer

Geen administratie bijhouden is onherstelbare schending

8 juni 2021

Een schending van de wettelijke administratieplicht die bestaat uit het helemaal niet bijhouden van een administratie kan men niet achteraf … Lees meer

Zonnepanelen maken niet hele woning zakelijk

7 juni 2021

Soms is iemand uitsluitend btw-ondernemer omdat hij een nieuwe woning met zonnepanelen laat bouwen. Als hij de zonne-energie alleen voor … Lees meer

Mogelijk solidariteitsheffing en langer uitstel van betaling

3 juni 2021

Tijdens het coronadebat van woensdag 2 juni zijn door Tweede Kamerleden verschillende moties ingediend onder meer om het uitstel betaling … Lees meer

Investeer in brede welvaart, publieke sectoren en toekomstig verdienvermogen

3 juni 2021

De titel van het ontwerpadvies voor de middellange termijn (mlt) dat de SER heeft gepubliceerd luidt: ‘Zekerheid voor mensen, een … Lees meer

Administratieve lasten NOW-controle omlaag

2 juni 2021

De administratieve lasten bij de controle van de NOW door een accountant of deskundige derde worden verlaagd. Dit meldt minister … Lees meer

Te herinvesteren winst is soms te conserveren inkomen

2 juni 2021

Sommige ondernemers hebben na de staking van hun onderneming het voornemen om de behaalde stakingswinst binnen twaalf maanden na de … Lees meer

Belastingheffing aandelenopties werknemers onderzocht

1 juni 2021

Staatssecretaris Keijzer heeft een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de belastingheffing over aandelenoptierechten van werknemers in tien … Lees meer

BIK-regeling ingetrokken, lagere werkgeverspremie

1 juni 2021

Uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat de Commissie de hele BIK als … Lees meer