Nieuws

Met regelmaat brengen wij u  nieuws op gebied van financiële en belastingzaken. Bezoek de website dus regelmatig om op de hoogte blijven. Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief onderaan de pagina.

Hoorrecht blijft intact als afspraak maken mislukt

2 oktober 2022

Het recht te worden gehoord is een belangrijk recht van een belastingplichtige. Lukt het een keer niet om een afspraak … Lees meer

RVO waarschuwt voor terugvordering TVL-schuld door CJIB-deurwaarder

28 september 2022

RVO stuurt het dossier van zo’n 2.000 ondernemers die te veel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ontvingen binnenkort door naar Het … Lees meer

Winst bv niet structureel laag? Betaal gebruikelijk loon!

28 september 2022

Ook al behaalt een bv tijdelijk lage winsten, dat is volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant nog geen reden om de gebruikelijkloonregeling achterwege … Lees meer

Compensatieregeling eHerkenning verlengd

27 september 2022

De compensatieregeling voor belasting- of inhoudingsplichtigen die belastingaangifte moeten doen via het ondernemersportaal van de Belastingdienst (Mijn Belastingdienst Zakelijk) en … Lees meer

Bereken rente over schuld van vermogende dga

27 september 2022

Heeft een bv een zakelijke vordering op haar dga? En heeft die dga genoeg vermogen om deze schuld af te … Lees meer

Weer hogere loonafspraken

26 september 2022

In augustus zijn wederom hogere loonafspraken gemaakt als in de maanden ervoor. Het maandgemiddelde komt uit op 4%. Het gemiddelde … Lees meer

Niet-geheven dividendbelasting is geen voorheffing

26 september 2022

Dividendbelasting die niet is geheven, vormt geen voorbelasting die is te verrekenen met een vervreemdingsvoordeel uit aanmerkelijk belang. Zelfs niet … Lees meer

Immateriële schadevergoeding alleen op verzoek te ontvangen

25 september 2022

Wil een belanghebbende een immateriële schadevergoeding ontvangen vanwege een overschrijding van de redelijke termijn, dan moet hij daarom verzoeken. In … Lees meer

Grondslagen WBSO wijzigen in 2023 niet

21 september 2022

Minister Adriaansens (EZK) heeft op Prinsjesdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de grondslagen van de … Lees meer

Niet-bezwaarmakers box 3 krijgen geen compensatie

21 september 2022

Op Prinsjesdag heeft staatssecretaris Van Rij in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven waarom aan niet-bezwaarmakers geen rechtsherstel wordt … Lees meer

De BOR kan wel soberder volgens notarissen en adviseurs

20 september 2022

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit en Netwerk Notarissen, samen met enkele onderzoekers van Deloitte blijkt meer dan de helft … Lees meer

Prinsjesdag 2022 – Pakket Belastingplan 2023

20 september 2022

Het pakket Belastingplan 2023 bestaat uit de volgende zeven wetsvoorstellen. In dit overzicht worden de wijzigingen in wetsvoorstel Belastingplan 2023 … Lees meer

Omzetbelasting niet alsnog via herziening terug te vragen

19 september 2022

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat een ondernemer via de herzieningsregeling voorbelasting kan terugvragen, ook al is de wettelijke termijn voorbij. … Lees meer

Binnenkort geen acceptgiro’s meer van de Belastingdienst

19 september 2022

De papieren acceptgiro stopt per 1 juni 2023. De Belastingdienst stopt daarom binnenkort met het versturen papieren acceptgiro’s bij belastingaanslagen of … Lees meer

Namens ex-partner onbevoegd ingediende aangifte rechtsgeldig

18 september 2022

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat een aangifte met beide digitale handtekeningen rechtsgeldig is. Ondanks dat een van de ex-partners aangeeft … Lees meer

Verwachte maatregelen rond de auto en het milieu

14 september 2022

Naar verwachting presenteert het kabinet op Prinsjesdag in het Pakket Belastingplan 2023 een wijziging in de BPM en verschillende voorstellen … Lees meer

Bereken eerst belastingkorting, dan pas heffingskorting

14 september 2022

Heeft iemand zijn verlies uit aanmerkelijk belang omgezet in een belastingkorting? Dan moet de verrekening van de belastingkorting plaatsvinden voordat … Lees meer

Inzicht in te betalen en ontvangen bedragen IB en Zvw

13 september 2022

Sinds kort is het overzicht ‘betalen en ontvangen’ beschikbaar op de internetsite van de Belastingdienst. Ondernemers en burgers kunnen daarin … Lees meer

Omkering bewijslast geldt niet voor hele naheffingsaanslag

13 september 2022

De Belastingdienst legt een bedrijf een naheffingsaanslag op. Het bedrijf voldoet niet aan een onherroepelijk geworden informatiebeschikking met betrekking tot … Lees meer

Toepassen anoniementarief en vertraagde afgifte BSN

12 september 2022

Omdat de doorlooptijd van de afgifte van nieuwe burgerservicenummers (BSN’s) bij gemeenten langer is dan gebruikelijk, versoepelt de Belastingdienst de … Lees meer