Nieuws

Met regelmaat brengen wij u  nieuws op gebied van financiële en belastingzaken. Bezoek de website dus regelmatig om op de hoogte blijven. Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief onderaan de pagina.

CBS gaat jaarlijks onderzoek doen naar familiebedrijven

8 december 2021

Minister Blok heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat het CBS jaarlijks onderzoek gaat doen naar familiebedrijven. Dit naar … Lees meer

Fout in verhuurovereenkomst, maar toch btw-aftrek

8 december 2021

Een verhuurovereenkomst sluit langdurige verhuur niet uit, maar verder wijst alles erop dat de partijen alleen kortdurend willen verhuren. In … Lees meer

Technische btw-problemen bij de Belastingdienst

7 december 2021

Als gevolg van technische problemen bij de Belastingdienst zijn mogelijk ten onrechte naheffingsaanslagen btw over het derde kwartaal 2021 en … Lees meer

Niet aantoonbaar uit Nederland vertrokken

7 december 2021

Als een werknemer niet kan aantonen dat hij daadwerkelijk Nederland heeft verlaten om voor een buitenlandse werkgever te werken, mag … Lees meer

Ondernemen is meer dan investeren

6 december 2021

Pas wanneer sprake is van een bron van inkomen, kan fiscaal gezien een IB-onderneming aanwezig zijn. Hof Amsterdam maakt in … Lees meer

Geen excuus om betaling op g-rekening uit te stellen

2 december 2021

Als een uitlener van personeel toestaat dat de inlener zijn verschuldigde betaling stort op de g-rekening van de uitlener, mag … Lees meer

Gewijzigde winstverdeling wijst op nieuwe maatschap

2 december 2021

Soms ontbinden twee maten een maatschap om vervolgens een nieuwe maatschap met elkaar aan te gaan met een andere winstverdeling. … Lees meer

Bedragen en percentages zorgverzekering 2022 vastgesteld

1 december 2021

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de regeling ter vaststelling van bedragen en percentages voor de zorgverzekering en … Lees meer

Belastingkorting kan toch zonder beschikking ab-verlies

1 december 2021

Rechtbank Noord-Nederland staat toe dat een dga zijn verlies uit aanmerkelijk belang, dat niet bij beschikking is vastgesteld, omzet in … Lees meer

De wijzigingen per 1 januari 2022 in verband met Brexit

30 november 2021

Ondernemers dienen zich er op voor te bereiden dat er met ingang van 1 januari 2022 nieuwe importeisen en grenscontroles … Lees meer

Partner haalt na overlijden en/of-rekening leeg

30 november 2021

Volgens het Financiële Klachteninstituut (Kifid) is een mederekeninghouder volledig bevoegd om over het saldo van een en/of-rekening te beschikken. Dat … Lees meer

Steunpakket 4e kwartaal aangevuld

29 november 2021

Op 26 november heeft het kabinet strengere maatregelen aangekondigd om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Dit heeft grote gevolgen … Lees meer

Onderzoek naar mogelijkheden structurele crisisregeling loonkosten

25 november 2021

Staatssecretaris Wiersma heeft de Tweede Kamer een overzicht gestuurd met varianten voor een regeling voor werkbehoud bij calamiteiten die niet … Lees meer

Suppletie geen bewijs voor strafbaar feit

25 november 2021

Volgens Hof Den Bosch mag de Belastingdienst een suppletie niet gebruiken als bewijs dat de ondernemer een beboetbaar of strafbaar … Lees meer

Loonafspraken oktober weer hoger dan gemiddeld

24 november 2021

In oktober komen de gemaakte loonafspraken, net als in september, uit op een gemiddelde stijging van 2,4%. Dit is hoger … Lees meer

Te laat verstrekken gegevens hypotheek door ouders is fataal

24 november 2021

Iemand die de rente wil aftrekken over een hypotheek die is verstrekt door zijn ouders of door andere niet-administratieplichtigen, moet … Lees meer

Belastingrente aan ondernemers vergoed

23 november 2021

Het kan zijn dat ondernemers ten onrechte geen belastingrente vergoed kregen, terwijl ze daar in specifieke gevallen vanaf 2016 bij … Lees meer

Voor vrijwilligersregeling is totale vergoeding relevant

23 november 2021

In de Wet op de loonbelasting en de Wet inkomstenbelasting zijn vrijstellingen opgenomen voor vrijwilligersvergoedingen. De genoemde grensbedragen zijn met … Lees meer

Compromis afgewezen door tijdig aangekaart beletsel

22 november 2021

Wanneer een belastingplichtige een compromis sluit met de fiscus, heeft hij recht op enige bedenktijd. Door tijdig te wijzen op … Lees meer

Krapte op de arbeidsmarkt stijgt

19 november 2021

Het aantal vacatures stijgt en de werkloosheid daalde verder in het derde kwartaal van 2021. Dat blijkt uit nieuwe cijfers … Lees meer