Nieuws

Met regelmaat brengen wij u  nieuws op gebied van financiële en belastingzaken. Bezoek de website dus regelmatig om op de hoogte blijven. Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief onderaan de pagina.

Fiscus kan later kwalificatie bron van inkomen betwisten

20 september 2021

Het kan gebeuren dat de Belastingdienst gedurende een bepaalde tijd niet onderzoekt of een activiteit wel een bron van inkomen … Lees meer

Wetsvoorstel vrachtwagenheffing naar Tweede Kamer

16 september 2021

Naar verwachting moeten vrachtwagens op de Nederlandse snelwegen in de loop van 2026 een heffing per kilometer gaan betalen. Zowel … Lees meer

Bewijs contante gift met meer dan alleen bankafschrift

16 september 2021

Donateurs die tot en met 2020 contante giften hebben gedaan en deze willen aftrekken, moeten deze giften aannemelijk maken met … Lees meer

Cao-onderhandelingen weer op gang

15 september 2021

Op dit ogenblik wordt in vrijwel alle sectoren van de economie onderhandeld over cao’s. In augustus werden slechts vijf nieuwe … Lees meer

Na overname auto overleden partner geen dubbele bijtelling

15 september 2021

Twee werknemers van hetzelfde bedrijf zijn met elkaar gehuwd en beiden hebben een auto van de zaak. Nadat een van … Lees meer

Chauffeurs hebben arbeidsovereenkomst met Uber

14 september 2021

Rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat chauffeurs die zich in persoon met Uber hebben verbonden en die via de Uber-app passgier … Lees meer

Alle verzwegen voorraad als winst bestempelen is onredelijk

14 september 2021

Ook als sprake is van omkering van de bewijslast, moet de Belastingdienst een redelijke schatting van de winst maken. Daarbij … Lees meer

Lijfrentepremiebetaling kan via werkgever lopen

13 september 2021

De omstandigheid dat het betalen van een premie via de werkgever loopt, sluit niet uit dat sprake is van een … Lees meer

Onderzoek AWVN naar vaccinatiestatus

9 september 2021

Uit een ledenonderzoek van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat een meerderheid van de werkgevers het onwenselijk vindt dat ze de vaccinatiestatus … Lees meer

Zieke dga krijgt toch nog gebruikelijk loon

9 september 2021

Volgens Rechtbank Gelderland is het feit dat de dga van een bv een deel van het jaar ziek is op … Lees meer

Termijn indienen derdenverklaring NOW verlengd

8 september 2021

De termijn voor het indienen van de derdenverklaring bij de vaststellingsaanvraag NOW is met veertien weken verlengd. Daarbij is wel … Lees meer

Verlies niet navorderen zonder verliesherzieningsbeschikking

8 september 2021

De inspecteur die een natuurlijk persoon een navorderingsaanslag wil opleggen vanwege een ten onrechte verrekend verlies moet eerst een herzieningsbeschikking … Lees meer

Een gezonde lunch is geen arbovoorziening

7 september 2021

Er zijn belastingmaatregelen die werkgevers ondersteunen als zij hun personeel gezond willen laten eten. Dat blijkt uit de beantwoording van … Lees meer

Vestigingsadressen ondernemers blijven openbaar

7 september 2021

Volgens staatssecretaris Keijzer is het in algemene zin afschermen van adressen (privé of anderszins) van zelfstandigen en ondernemers in het … Lees meer

Dga krijgt pand tegen lage prijs: diverse fiscale gevolgen

6 september 2021

Soms verkoopt een bv een onroerende zaak bewust tegen een te lage prijs aan haar dga. Als de partijen niet … Lees meer

Nog voldoende SEBA-budget

2 september 2021

Een ondernemer die een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto koopt of financial leaset kan een aanvraag doen voor de Subsidieregeling Emissieloze … Lees meer

Dga’s niet in dienstbetrekking werkzaam bij werk-bv

2 september 2021

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur het bestaan van een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen de dga’s en de werkmaatschappij niet aannemelijk … Lees meer

AP voor afschermen woonadressen zzp’ers in Handelsregister

1 september 2021

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert staatssecretaris Keijzer (EZK) om de woonadressen van zzp’ers in het Handelsregister van de Kamer van … Lees meer

Belastingdienst mag ook weer niet te kritisch zijn

1 september 2021

Een inspecteur mag best kritisch zijn, maar voor het opleggen van een informatiebeschikking mag hij niet volstaan met de stelling … Lees meer

Vraag voor 1 oktober 2021 bijzonder uitstel van betaling aan

31 augustus 2021

Ondernemers die door de coronacrisis hun belasting niet op tijd kunnen betalen en nog geen bijzonder uitstel van betaling hebben … Lees meer