Nieuws

Met regelmaat brengen wij u  nieuws op gebied van financiële en belastingzaken. Bezoek de website dus regelmatig om op de hoogte blijven. Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief onderaan de pagina.

Werkgeversorganisaties blij met breed pensioenakkoord

13 juni 2019

De gezamenlijke ondernemingsorganisaties zijn verheugd dat het is gelukt om met de vakbonden en het kabinet tot een breed pensioenakkoord … Lees meer

Door verzuimboeten geen strafvervolging

13 juni 2019

Wanneer een aangifte omzetbelasting niet wordt ingediend legt de Belastingdienst een ambtshalve naheffingsaanslag op. Daarbij legt de inspecteur ook vaak … Lees meer

Fiscus mag navorderen na geautomatiseerde aanslag

13 juni 2019

Als de Belastingdienst geautomatiseerd een aanslag oplegt waarbij de aangifte wordt gevolgd, terwijl de belastingplichtige in zijn aangifte een aftrekpost … Lees meer

Gemiddelde cao-loonstijging in mei bijna 3%

12 juni 2019

In mei bedroeg de gemiddelde afgesproken loonstijging 2,96%. Dat en beduidend hoger dan het jaargemiddelde van 2,7% over de eerste … Lees meer

Bij voltooiing vereffening toetsen op staking onderneming

12 juni 2019

Bij liquidatie van een onderneming moet de Belastingdienst op het moment dat de vereffening wordt voltooid toetsen of wordt voldaan … Lees meer

Toename rekening-courant is geen nieuwe lening

11 juni 2019

Als twee partijen in een rekening-courantovereenkomst een maximumbedrag aan uit te lenen gelden opnemen, mag de inspecteur van Rechtbank Gelderland … Lees meer

Subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk

11 juni 2019

Op 7 juni 2019 is de subsidieregeling Eerlijk, Gezond en Veilig werk in de Staatscourant gepubliceerd. Met deze subsidieregeling wil … Lees meer

VNO-NCW: Wet arbeidsmarkt in balans mist toekomstvisie

6 juni 2019

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat met de WAB het vaste contract als heilig wordt neergezet terwijl de arbeidsmarkt een steeds … Lees meer

Principeakkoord pensioenstelsel

6 juni 2019

Werkgevers- en werknemersorganisaties, de SER en het kabinet hebben een principeakkoord bereikt en gepresenteerd over een toekomstbestendig en evenwichtig pensioenstelsel. … Lees meer

Niet nakomen afspraak voor risico opdrachtgever

5 juni 2019

Omdat een docente niet expliciet akkoord is gegaan met de inhouding van loonheffing op haar uurvergoeding, dient de Hogeschool alsnog … Lees meer

Navorderingstermijn alleen langer na verleend uitstel

5 juni 2019

Als aan een belastingplichtige uitstel wordt verleend voor het indienen van zijn aangifte, leidt dit tot een verlenging van de … Lees meer

Werknemers beter beschermd bij doorstart

4 juni 2019

Een werknemer van een failliet bedrijf komt na een doorstart in principe onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst bij de nieuwe … Lees meer

Pensioenverdeling bij scheiding wordt gemoderniseerd

4 juni 2019

De regels omtrent de verdeling van pensioenen bij een echtscheiding gaan op de schop. Minister Koolmees van Sociale Zaken en … Lees meer

Voorgeschoten loonheffingen door dga informeel kapitaal

3 juni 2019

Als een dga bij uitbetaling van zijn stamrechtuitkering de verschuldigde loonheffingen voorschiet voor zijn bv en hij weet dat die … Lees meer

NS-staking rond Schiphol beperkt door rechter

29 mei 2019

De rechter heeft zondag 26 mei in kort geding de algehele staking van dinsdag 28 mei rond Schiphol beperkt en … Lees meer

Eerste Kamer stemt in met WAB

29 mei 2019

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen. Ook werden twee moties aangenomen. Het wetsvoorstel Arbeidsbalans in … Lees meer

KIA niet lager door buitenvennootschappelijke investering

29 mei 2019

Als iemand deelneemt aan een maatschap en buiten de maatschap om investeert in één of meer bedrijfsmiddelen, mag hij die … Lees meer

AVG moet worden aangepast

28 mei 2019

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten voor een aanpassing van de AVG. Hoewel ondernemers zich afgelopen jaar sterk hebben ingespannen om … Lees meer

Ondanks tijdige melding betalingsonmacht toch aansprakelijk

28 mei 2019

Kan een bestuurder niet rechtsgeldig betalingsonmacht melden vanwege opzet of grove schuld van het lichaam? Dan kan de aansprakelijkgestelde bestuurder … Lees meer

Bij overheersende vennoot zijn andere ‘vennoten’ in dienst

28 mei 2019

Als een vennootschap onder firma (vof) meerdere vennoten heeft, maar de feitelijke leiding in handen van één vennoot is en … Lees meer