Nieuwe regels versterken positie consument

Met ingang van 13 juni gelden er nieuwe consumentenregels die de positie van de consument versterken bij het sluiten van overeenkomsten. De nieuwe regels gelden voor overeenkomsten die op of na 13 juni worden gesloten. De ‘oude’ regels blijven van toepassing op overeenkomsten die vóór 13 juni tot stand zijn gekomen.
De belangrijkste veranderingen zijn:

een product of de dienst moet van bepaalde informatie zijn voorzien. Dit geldt voor verkoop op afstand en voor verkoop via een winkel;

vooraf aangevinkte hokjes mogen niet meer op de website. De consument moet uitdrukkelijk toestemming geven voor alle betalingen;
men mag bij telefonisch contact met de consument niet meer dan het basistarief rekenen. Het tarief voor bellen naar een klantenservice met een 090x-nummer wordt maximaal € 1 plus de normale belkosten;
het risico van beschadiging of verlies gaat pas over op het moment dat de consument het product ontvangt. Wordt het product afgeleverd bij de buren? Dan gaat dit risico pas over als de consument het pakje bij de buren ophaalt. Dit is alleen anders als de consument zelf de buren aanwijst als bezorgadres? Dan gaat het risico van beschadiging of verlies wel direct over op de consument;
betaalt een klant met een betaalmiddel zoals een creditcard? Dan mag men de kosten die hiervoor aan de klant doorberekenen, maar niet meer dan de werkelijke kosten;
de bedenktijd van de klant bij verkoop op afstand of bij colportage is minimaal 14 kalenderdagen. Voorheen was de bedenktijd nog minimaal 7 werkdagen bij verkoop op afstand en 8 kalenderdagen bij colportage. Voor colportage geldt de bedenktijd van 14 dagen als de waarde van de aankoop meer bedraagt dan € 50. Als de verkoper de consument niet of onjuist informeert over de bedenktijd wordt deze verlengd tot maximaal twaalf maanden;
overeenkomsten voor het geregeld leveren van diensten (bijvoorbeeld telefonie of energie) die per telefoon worden afgesloten gelden pas als de consument er schriftelijk mee heeft ingestemd;
bij verkoop op afstand moet de consument bij de bestelling en betaling uitdrukkelijk bevestigen dat hij akkoord gaat.

De nieuwe regels zijn een uitwerking van de Europese richtlijn 2011/83 inzake consumentenrechten. De Implementatiewet richtlijn consumentenrechten waarin deze regels zijn uitgewerkt werd begin dit jaar door de Eerste Kamer aangenomen.
Bron: ACM 12-06-2014; Stb 2014, 140