Nieuwe looncriteria voor kennismigranten

Vanaf 1 januari 2015 gelden er nieuwe looncriteria om van de kennismigrantenregeling, de regeling hoogopgeleiden of de Europese Blauwe Kaart gebruik te maken.
De looncriteria worden jaarlijks per 1 januari door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid herzien op basis van het meest recente indexcijfer van de cao-lonen, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit indexcijfer bedraagt 3,48%. De bedragen worden sinds 2014 in maandbedragen vermeld, omdat dit beter handhaafbaar is, en zijn exclusief vakantiebijslag.
Per 1 januari gelden de volgende looncriteria per maand (excl. 8% vakantietoeslag):

kennismigranten vanaf 30 jaar: € 4.189
kennismigranten jonger dan 30 jaar: € 3.071
in Nederland afgestudeerden: € 2.201
Europese Blauwe Kaart: € 4.908
Een werkgever die een buitenlandse werknemer als kennismigrant in Nederland wil laten werken, moet erkend referent zijn en moet de werknemer een bepaald bruto maandsalaris betalen. De IND kan een marktconformiteitstoets uitvoeren op het overeengekomen loon en de aanvraag afwijzen als dit loon niet marktconform is. Een werknemer die wetenschappelijk onderzoek komt doen of arts in opleiding tot specialist is, hoeft niet aan dit looncriterium te voldoen.
De nieuwe looncriteria gelden voor nieuwe aanvragen. Wanneer de procedure al in 2014 in gang is gezet, dan blijven de looncriteria van 2014 gelden. Ook voor de kennismigranten die al in de organisatie werkzaam zijn, gelden de nieuwe criteria niet, behalve als er een nieuwe aanvraag of een verlenging plaatsvindt.
Bron: Min SZW 5-12-2014