Nieuwe financieringsbron voor bedrijfsleven

Banken, institutionele beleggers en Robeco hebben op initiatief van Euronext Amsterdam NL Ondernemingsfonds opgericht. Met dit fonds worden bedrijven door co-financiering van leningen voorzien. Het NL Ondernemingsfonds, dat op termijn een omvang van €1 miljard zal krijgen, zal de eerste leningen nog dit jaar verstrekken.
De banken ABN Amro, ING en Rabobank, pensioenuitvoerders MN en Syntrus Achmea, vermogensbeheerder Robeco en Euronext Amsterdam nemen het voortouw in de oprichting van het NL Ondernemingsfonds. Het fonds beoogt een nieuwe financieringsbron voor het bedrijfsleven te worden om zo hun groeiplannen mede te kunnen blijven financieren. Het fonds anticipeert daarmee op een herstel van de economie en de daaruit voortvloeiende stijging van de kredietvraag. In de komende weken zullen andere beleggers worden uitgenodigd om zich bij dit initiatief aan te sluiten.
Ondernemingen kunnen vanaf de tweede helft 2014 via hun bank een lening aangeboden krijgen die een combinatie is van bank- en fondsfinanciering. De leningen hebben een omvang van minimaal € 10 miljoen en zijn bedoeld voor bedrijven met een omzet van meer dan € 25 miljoen. In een latere fase komen mogelijk ook kleinere ondernemingen in aanmerking voor financiering via het NL Ondernemingsfonds. Het is de bedoeling dat het fonds in uiterlijk vijf jaar tijd groeit naar een omvang van € 1 miljard. Het NL Ondernemingsfonds, dat zich richt op institutionele beleggers, zal worden beheerd door Robeco.
Bron: NVB 13-01-2014