Nieuwe cao’s hebben langere looptijd

Cao-onderhandelaars kiezen steeds vaker voor zekerheid en voor rust. Als gevolg daarvan zijn de looptijden van nieuw afgesloten cao’s het afgelopen jaar sterk opgelopen. Was in de periode vóór 2014 een eenjarige cao de norm, nu komt een tweejarig contract het vaakst voor.
In november kwamen twintig cao’s tot stand met een gemiddelde loonafspraak van 1,66%. Het jaargemiddelde voor 2015 blijft daarmee 1,5%, meldt werkgeversvereniging AWVN in zijn maandelijkse bericht over het verloop van de cao-onderhandelingen. Opvallend is wel dat de looptijd van de afgesloten cao’s langer is dan in de periode voor 2014.
Volgens AWVN is het een terugkerend verschijnsel dat cao-partijen aan het einde van een economische crisis een dergelijke lijn kiezen. Daarnaast heeft een aantal incidentele factoren bijgedragen aan langere looptijden. Bijvoorbeeld afspraken over toekomstige vernieuwing van de cao die meer uitwerkingstijd en studietijd vragen. Om die tijd te winnen, krijgt de nieuw afgesproken cao een langere looptijd. Vernieuwingsafspraken in cao’s kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld persoonlijke keuzebudgetten, de afbouw van ontziemaatregelen of de vormgeving van duurzame inzetbaarheid.
In het cao-jaar 2015 lopen 483 cao’s af. Inmiddels hebben cao-partijen voor 380 cao’s een nieuw akkoord bereikt. Dit komt neer op een nieuwe cao voor 69% van alle in 2015 aflopende cao’s. Dit is gelijk aan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. AWVN verwacht dat aan het einde van het jaar het aantal cao’s dat is verlopen, maar niet vernieuwd, normaal zal zijn. Dat cao’s pas na de afloopdatum worden vernieuwd, is een veel voorkomend verschijnsel.
Bron: AWVN 9-12-2015