Nieuwe cao voor ICT-branche

Voor de ICT-branche is vorige week een nieuwe cao tot stand gekomen. De werknemers die vallen onder de cao Informatie-, communicatie- en kantoortechnologiebranche (ICK-branche) gaan er dit jaar 1,25% op vooruit. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering verhoogd van 1,785% naar 2,03%.
In de nieuwe eenjarige cao (looptijd tot en met 31 december 2016) is nog geen harde afspraak opgenomen over reparatie van het derde WW-jaar. Afgesproken is om, zodra meer duidelijk is over de mogelijkheden op dit vlak, alsnog inhoudelijk hierover te overleggen.
Verder is afgesproken dat werkgevers en werknemers het Fonds Collectieve Belangen opdracht zullen geven het project Duurzame Inzetbaarheid voort te zetten. Dat project heeft tot doel beleid te formuleren, initiatieven te stimuleren, ervaringen te delen en bewustwording te vergroten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het project Bewustwording Participatiewetgeving wordt eveneens voortgezet. Met dat project worden bedrijven in de sector gestimuleerd om extra banen te creëren voor personen met een arbeidsbeperking.
Daarnaast wordt een project Mantelzorg op touw gezet, om na te gegaan op welke wijze bedrijven hun medewerkers kunnen ondersteunen bij de invulling van mantelzorgtaken.
De nieuwe cao is tot stand gekomen zonder de steun van CNV Vakmensen. Onder andere opnieuw een lagere loonstijging was voor de achterban van deze bond een reden om tegen te stemmen. CNV Vakmensen heeft nog verzocht om de onderhandelingen te heropenen, maar de werkgevers hebben daar afwijzend op gereageerd. De Unie en FNV stemden wel met het eindbod in al was het enthousiasme bij die bonden ook niet groot. De drie bonden zijn het er wel over eens dat het zo niet langer kan met deze cao: te weinig (loon)ontwikkeling, te weinig medewerkersbetrokkenheid, en te weinig bedrijven in de ICT die eraan meedoen.
Bron: Automatisering Gids 11-02-2016; CNV Vakmensen 12-02-2016