Niet aansprakelijk voor zwart loon

Een payrollbedrijf kon volgens de rechter niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitbetaling van zwart loon aan uitzendkrachten. De inspecteur kon niet aannemelijk maken dat het payrollbedrijf op de hoogte was dat haar klanten, enkele uitzendbureaus, lonen zwart uitbetaalden.
Een payrollbedrijf dat is opgericht op 12 december 2007, was verantwoordelijk voor de payrollactiviteiten van drie uitzendbureaus. Op basis van de aangeleverde gegevens zorgde het payrollbedrijf voor de facturatie van de verloonde uren aan de inleners van de arbeidskrachten. De uitzendbureaus werkten met zogenaamde padregistraties. Een padregistratie is een systeem waarbij de arbeidskrachten een code in moeten toetsen bij de aanvang van de werkzaamheden en bij het beëindigen van de werkzaamheden. De uitzendbureaus stelden uit de padregistraties urenlijsten samen en overhandigden die aan belanghebbende voor het factureren van de loonkosten en het verlonen van de gewerkte uren.
De inspecteur is in 2011 bij het payrollbedrijf begonnen met een boekenonderzoek. Uit dit boekenonderzoek en een derden onderzoek blijkt dat de uitzendkrachten meer loon hebben ontvangen dan is aangegeven door het payrollbedrijf. De inspecteur kwam tot deze conclusie door de padregistraties. Uit onderzoek bleek dat meerdere uitzendkrachten naast hun regulier loon ook geld contant kregen uitbetaald. De inspecteur heeft de naheffingsaanslagen opgelegd voor de niet-verloonde uren naar een netto uurloon van € 5,50, gebruteerd naar het anoniementarief.
Bij het hoger beroep in deze zaak speelt de vraag of het payrollbedrijf inhoudingsplichtige is voor de zwart uitbetaalde uren? Volgens het hof is de inspecteur niet in geslaagd om aan te tonen dat het payrollbedrijf de uitbetaler van het zwart geld was. Uit de gedingstukken en de verklaringen van partijen ter zitting leidt het hof af dat de arbeidskrachten feitelijk werkzaam waren voor hun uitzendbureaus, de uitzendbureaus de arbeidskrachten wierven, selecteerden en instructies gaven, de uren en vakantiedagen bijhielden; de arbeidskrachten door een meewerkend voorman van het uitzendbureau werden beoordeeld en de uitzendbureaus urenrapportages voor de facturering en de verloning naar het payrollbedrijf stuurden. De inspecteur heeft niet kunnen aantonen dat het payrollbedrijf wist en ook toegang had tot de padregistraties. Het feit dat er extra geld is uitbetaald door de uitzendbureaus zonder dat dit is doorgegeven aan het payrollbedrijf is niet te wijten aan de payrollonderneming. De arbeidskrachten waren formeel in dienstbetrekking bij de payroller, maar het is niet aannemelijk dat dit bedrijf ook de uitbetaler was van zwart loon en of daar iets mee van doen heeft gehad. Ter zake van deze lonen is daarom het payrollbedrijf niet aan te merken als werkgever en inhoudingsplichtige.