NBBU sluit cao-akkoord met vakbond LBV

Nadat het niet gelukt is om met de grote vakbonden (CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten en De Unie)een nieuwe cao Uitzendkrachten af te sluiten, is uitzendkoepel NBBU in zee gegaan met de kleine bond LBV (Landelijke Belangenvereniging). Met deze vakbond heeft NBBU een principeakkoord gesloten voor een cao met een looptijd van vijf jaar van 1 juni 2014.
In de cao zijn afspraken gemaakt die nauw samenhangen met de invoering van de nieuwe Wet werk en zekerheid. Zo krijgen uitzendkrachten straks één jaar eerder recht op contracten voor bepaalde tijd. In de huidige cao is deze periode 130 weken, vanaf 1 januari 2016 wordt deze teruggebracht naar 78 weken.
Na deze periode kunnen uitzendondernemingen en uitzendkrachten contracten voor bepaalde tijd aangaan. Vanaf 1 juli 2015 gaat het om maximaal 6 contracten in vier jaar tijd.
Er worden vanaf 1 juli 2015 strengere eisen gesteld aan het afsluiten van contracten voor bepaalde tijd gedurende de eerste 78 weken. Na 26 gewerkte weken zal er een minimumduur van 3 uur per contract gelden, waarbij de uitzendkracht altijd recht heeft op minimaal 3 uur loon. Hiermee wordt in deze periode het gebruik van nulurencontracten niet meer toegestaan.
Verder zijn er onder meer afspraken gemaakt over scholing. Afgesproken is dat uitzendondernemers hiervoor eens per jaar met hun uitzendkrachten afspraken maken. Voorts zal worden gestimuleerd dat doelgroepen zonder startkwalificatie gerichter worden geholpen om hun arbeidsmarktpositie te versterken.
Bron: NBBU, 21-04-2014