Naheffing BPM mag al vóór registratie auto worden opgelegd

Als een (geïmporteerde) auto nog niet door de RDW is geregistreerd in het kentekenregister, mag de inspecteur toch al een naheffingsaanslag BPM opleggen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad.
In de betreffende zaak had een bv een auto geïmporteerd uit Duitsland en aangifte BPM gedaan. Hierbij ging de bv uit van een gebruikte auto, omdat de auto een beschadiging aan de bumper én een kilometerstand van 747 had. Op grond hiervan paste de bv een vermindering van de BPM toe. De inspecteur deed echter na ontvangst van de aangifte onderzoek naar de auto en stelde vast dat het ging om een nieuwe auto. Omdat voor een nieuwe auto een hoger bedrag aan BPM is verschuldigd, legde de inspecteur voor het verschil een naheffingsaanslag op. Hij deed dit vóórdat de RDW de auto had opgenomen in het kentekenregister. De inspecteur deelde de bv namelijk mee dat het zogeheten ‘fiscaal akkoord’, dat de RDW nodig heeft om de auto te kunnen registreren, pas zou worden doorgegeven als de bv zowel het bedrag van de aangifte als het bedrag van de naheffingsaanslag zou hebben betaald.
In geschil was of de naheffing wel vóór de registratie kon worden opgelegd. Hof Den Bosch vond dat dit niet kon, maar de Hoge Raad oordeelde dat hoewel het belastbare feit – namelijk de registratie van de auto – pas later plaatsvond, toch al een naheffingsaanslag mocht worden opgelegd. Uit de wetsgeschiedenis van artikel 6 lid 2 Wet BPM volgt namelijk dat de BPM wordt verschuldigd bij het indienen van de aangifte en het betalen van het aangegeven bedrag. En als de aangifte is ingediend, kan een eventueel te weinig aangegeven bedrag worden nageheven, ook als de auto op dat moment nog niet is opgenomen in het kentekenregister. De naheffingsaanslag bleef dan ook in stand.
Bron: HR 28-06-2013