Naar één cao detailhandel non-food?

Verschillende werkgeverspartijen hebben aangegeven interesse te hebben voor één detailhandel-cao voor de non-food.
De werkgevers van het grootwinkelbedrijf textiel (VGT), en schoenen (VGS) alsmede de HEMA en de V&D hebben aangegeven graag met de bonden en met Inretail (werkgevers Fashion en Sport) te willen praten over een grote cao voor de detailhandel non-food. De bonden zijn in kaart aan het brengen hoe een dergelijke cao eruit zou kunnen zien. Een eerste gesprek tussen alle betrokken spelers heeft al plaatsgevonden.
De onderhandelingen voor de cao Inretail (die 30 september 2013 afliep) zijn in verband met deze ontwikkeling stilgelegd. Voor de VGT is sinds 2008 geen cao meer tot stand gekomen. De cao’s VGS, Hema en V&D liepen begin vorig jaar af.
Bron: CNV Dienstenbond, 4-08-2014