Na vier jaar nieuwe cao Wonen

Na vier jaar is er een nieuwe cao voor de woonwinkels tot stand gekomen. De vorige cao liep af op 31 december 2010 en sindsdien lukte het de partijen niet om tot een cao-resultaat te komen. December vorig jaar lukte dit wel en met dit resultaat heeft de achterban van CNV Dienstenbond inmiddels ingestemd.
De nieuwe cao heeft een looptijd van een jaar (van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015). Een voorwaarde voor de cao is wel dat de fusie tussen het pensioenfonds Wonen en het grotere pensioenfonds voor de detailhandel doorgaat. Voor die fusie moet Wonen geld meenemen. Hier is 1% van de loonruimte voor gereserveerd.
De werknemers krijgen bij het tot stand komen van de cao een loonsverhoging van 1,5% per 1 januari 2015 en een eenmalige uitkering van 0,75% over de laatste zes maanden van 2014. De wens van de werkgevers om de toeslagen voor inconveniƫnte uren af te schaffen heeft het niet gehaald, wel hebben de partijen afgesproken hier een onderzoek naar te doen. De uitkomst van dit onderzoek zal als basis dienen voor onderhandelingen over een nieuw toeslagensysteem.
Bron: CNV Dienstenbond, 30-01-2015