Na jaren cao voor schoenendetailhandel

Na jaren is er weer sprake van een cao voor de schoenendetailhandel. Aansluiting is gezocht bij de cao Mode & Sport Inretail. De afspraken uit die cao gelden per 1 juli 2013 ook voor de schoenendetailhandel. De naam van de cao is veranderd in Fashion & Sport Inretail cao.
Onder meer is afgesproken dat voor 1 oktober een systeem van functiewaardering wordt ingevoerd. Hieraan gekoppeld wordt een ander loongebouw, met 9 loonschalen in plaats van 6, van kracht.
De toeslag voor werken op zaterdagmiddag en koopavonden verdwijnt. Nieuwe medewerkers krijgen geen extra vergoeding voor het werken op deze uren. Ten aanzien van overwerk is afgesproken dat hiervan sprake is bij een werkdag langer dan tien uur. De toeslag is dan 25%. Ook is er sprake van overwerk als er in vier aaneensluitende weken meer dan 160 uur is gewerkt. De overwerktoeslag is dan 50% van het uurloon.
De werkweek voor een fulltime medewerker gaat van 37 naar 38 uur.
De cao Mode & Sport Inretail geldt niet voor leden van de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Schoenen.
Bron: Inretail (voorheen CBW-Mitex), 27-05-2013