Na bijna 2 jaar weer cao houtverwerkende industrie

Bijna twee jaar nadat de vorige cao is verlopen hebben de cao-partijen in de houtverwerkende industrie een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao. De nieuwe cao zal een looptijd hebben van 1 mei 2012 tot en met 31 december 2014.
De werknemers in de houtverwerkende industrie kunnen in mei een loonsverhoging tegemoet zien van 1,6% en in oktober een eenmalige uitkering van 1,6%. Verder worden de vergoedingen en toeslagen met ingang van 1 januari van dit jaar met 4% verhoogd.
Voorts wordt de cao aangepast aan de ‘nieuwe’ vakantiewetgeving. Voor bedrijven die nog gebruikt maakten van de oude regeling (verjaring van vakantiedagen na 5 jaar), geldt de nieuwe regeling pas met ingang van dit jaar.
Vooruitlopend op het volgende cao-overleg komt er een paritaire commissie die de cao-partijen moet adviseren over modernisering van de cao. Onderwerpen waarover die commissie advies moet geven zijn onder meer levensfasebewust personeelsbeleid, veiligheid, gezondheid, welzijn en life-style en flexibilisering.
Bron: CNV Vakmensen, 7-03-2014