Na anderhalf jaar onderhandelen akkoord cao bouw

De partijen bij de cao Bouwnijverheid zijn na anderhalf jaar onderhandelen tot een akkoord gekomen voor een nieuwe cao. De partijen spreken van een resultaat met plussen en minnen voor zowel werkgevers als werknemers.
Enkele maatregelen waarover de partijen bij de onderhandelingen het eens zijn geworden:

aanpassing van arbeidstijdenbepalingen waardoor meer maatwerk mogelijk is;
maatregelen om de leerlingeninstroom te bevorderen;
afbouw seniorendagen;

collectieve voorzieningen gefaseerd afbouwen. Hiervoor komt een individueel keuzebudget in de plaats.

De nieuwe cao zal een looptijd kennen van 25 maanden (tot 1 februari 2017) en gedurende die looptijd worden de lonen met 5,5 procent verhoogd. Een belangrijk onderdeel in het onderhandelingsakkoord is cao-naleving. Volgens de partijen zijn stevige afspraken gemaakt om naleving van de Bouw-cao te bevorderen en schijnconstructies aan te pakken. Een van de maatregelen is de introductie van een ID-pas voor de bouwplaats. Volgens de cao-partijen zijn dergelijke maatregelen nodig, omdat het draagvlak onder de cao Bouwnijverheid sterk is aangetast. Steeds minder mensen vallen onder de cao Thans betreft dat 100.000 werknemers, 70.000 minder dan zes jaar terug. Deze forse daling komt niet alleen door de crisis maar ook door ontwikkelingen in de markt.
Het akkoord is nog niet definitief en moet nog aan de achterban van bonden en werkgevers worden voorgelegd.
Bron: Bouwend Nederland 13-06-2015