Na acties akkoord cao Ambulancezorg

Nadat in de ambulancezorg acties zijn gevoerd voor een nieuwe cao zijn werkgevers en werknemers tot een akkoord gekomen voor een nieuwe tweejarige cao.
De nieuwe cao geldt voor alle medewerkers (ruim 5.000) van de 25 ambulance-organisaties en loopt tot 1 januari 2015. De ambulancemedewerkers krijgen een structurele loonsverhoging van 1% per 1 juli 2013 en 1% per 1 juli 2014. Daarnaast krijgen ze een eenmalige uitkering van 0,75% op 1 oktober 2013 en 0,50% op 1 oktober 2014.
Er is afgesproken dat alle huidige cao-bepalingen die te maken hebben met standplaatsen, ongewijzigd blijven. Daarnaast wordt een pilot gestart waarin, pas na instemming van de OR, geëxperimenteerd gaat worden met meerdere standplaatsen. Deze pilot zal geen arbeidsvoorwaardelijke gevolgen hebben.
Er zal beleid worden ontwikkeld zodat medewerkers langer gezond, veilig en met plezier kunnen werken. Er wordt een paritaire commissie ingesteld die met dit onderwerp aan de slag gaat.
Voor medewerkers in ouderen-overgangsregelingen zijn mogelijkheden afgesproken om de financiële gevolgen van het AOW-gat op te vangen. De functiekeuring (PAM) wordt voor bepaalde groepen medewerkers ingevoerd. Er zijn afspraken gemaakt over gezond en effectief roosteren. Verder is er een werkgelegenheidsgarantie afgesproken voor de duur van de cao.
Bron: CNV Publieke Zaak, 25-04-2013