Mismatch op arbeidsmarkt neemt toe

Het UWV waarschuwt voor een groeiende mismatch op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ondanks de hoge werkloosheid kunnen werkgevers met name in technische en ICT-beroepen onvoldoende gekwalificeerd personeel vinden. Dit staat in het op 4 december gepubliceerde rapport Sectoren in beeld. In diverse sectoren zijn er bovendien zorgen over de beschikbaarheid van personeel nu de economie aantrekt. Ook leidt vergrijzing tot het vertrek van ervaren vakmensen.
Uit het rapport Sectoren in beeld komt naar voren dat de productie en werkgelegenheid in meer dan de helft van de sectoren nog altijd niet terug zijn op het niveau van voor de crisis. In onder meer de bouw, de financiële dienstverlening, de chemie en de uitzendbranche en arbeidsbemiddeling kromp het aantal banen in de periode 2008-2013 met meer dan 10%. Prognoses voor de arbeidsmarkt duiden ook voor de komende jaren op een geringe toename van het aantal banen. De banengroei zal voor een belangrijk deel komen van de uitzendbranche en intermediairs. Met name in de specialistische zakelijke dienstverlening en de bouwnijverheid wordt meer werkgelegenheid verwacht.
Door toenemende automatisering en digitalisering zijn structureel veel banen verdwenen in onder meer de landbouw, industrie en financiële dienstverlening. Er zijn echter ook groeibranches: de IT, bepaalde technische diensten, online winkels en de opslag en dienstverlening voor het vervoer. In die branches is het aantal banen de afgelopen tien jaar soms fors gegroeid. Ook binnen de industrie zijn er groeibranches, zoals de machine-industrie en de reparatie en installatie van machines.
Het UWV verwacht dat ruim de helft van de werkgelegenheidsgroei gaat naar zzp’ers en uitzendkrachten. De inzet van uitzendkrachten is tijdens de crisis gedaald, maar recente prognoses duiden weer op een forse groei. Dit is doorgaans een teken van aantrekkende werkgelegenheid, maar het aandeel van de flexibele schil zal de komende jaren naar verwachting wel toenemen.
Naast een overschot van personeel is er in bepaalde segmenten van de arbeidsmarkt krapte, bijvoorbeeld in technische en ICT-beroepen, en moeilijk vervulbare vacatures. Om die knelpunten op te lossen is volgens de onderzoekers een actief arbeidsmarktbeleid nodig.
De positie van laagopgeleiden komt verder in het gedrang door technologische ontwikkelingen en hevige concurrentie op de arbeidsmarkt. Door automatisering en digitalisering worden hogere eisen gesteld aan het personeel, waardoor minder vraag is naar middelbaar opgeleiden die vervolgens vaker aan de slag gaan op een lager niveau.
Bron: UWV 4-12-2014