Metalektro: FNV wil sectorale deeltijd-WW

Tijdens de derde onderhandelingsronde voor de cao Metalektro heeft FNV het voorstel gelanceerd voor de invoering van een sectorale deeltijd-WW. Hiermee wil de vakbond fluctuaties in de productie beter opvangen, de flexbehoefte bij bedrijven meer structureren en regionaal organiseren en tegelijkertijd vakmensen voor de sector behouden.
Kern van het voorstel is dat met een geringe premie werknemers bij een bedrijf in deeltijd-WW kunnen gaan. Die werknemers zijn dan beschikbaar voor andere bedrijven in de regio waar op dat moment een krapte aan personeel is. Het inlenende bedrijf betaalt dan een vergoeding gelijk aan de deeltijd-WW aan een fonds. Is er geen werk, dan kunnen de werknemers in deeltijd-WW extra worden geschoold.
De bond schat dat bij een premie van 0,1% of 0,2% van de loonsom jaarlijks circa € 5-10 miljoen beschikbaar is voor deeltijd-WW. Met de middelen die al beschikbaar zijn in de sector als buffer zou men volgens de bond al direct met een dergelijke regeling kunnen starten.
Bron: FNV 13-04-2015