Metaal werkgevers willen meer ruimte voor maatwerk

De werkgevers in de Metaal & techniek (FWT) willen bij de komende cao-onderhandelingen meer ruimte voor maatwerk. FWT wil een cao met twee componenten: een deel waarover op bedrijfsbureau geen afspraken kunnen worden gemaakt en een deel met bepalingen waarvan door afspraken op bedrijfs- of individueel niveau mag worden afgeweken.
De werkgevers willen met hun inzet een aanzet geven tot vernieuwing van de cao. Volgens hen zou de cao te veel regelen en te weinig flexibel zijn op om op bedrijfsniveau goed te kunnen functioneren. Het eerste component van de cao bevat dan afspraken waar op bedrijfsniveau niet van mag worden afgeweken. De artikelen in dit gedeelte betreffen standaardbepalingen zoals de werkingssfeer, salarisverhoging en doorbetaling bij ziekte. Voorbeelden van onderdelen die dan in het tweede component komen en waarover op bedrijfsniveau afspraken kunnen worden gemaakt zijn dan zaken als reiskosten en verblijfkosten.
Volgens de werkgevers zal door een toename van de interne flexibiliteit er minder behoefte zijn aan externe flexibiliteit.
De onderhandelingen voor de nieuwe cao’s Metaal & techniek (het betreft vijf afzonderlijke cao’s: Metaalbewerkingsbedrijf, Technisch installatiebedrijf, Carrosseriebedrijf, Isolatiebedrijf, Goud & Zilvernijverheid) starten op 21 januari. De huidige cao’s hebben nog een looptijd tot en met 28 februari 2015.
Bron: Metaalnieuws, 15-01-2015