Metaal & techniek en Metalektro: ultimatum en acties

De vakbonden FNV Bondgenoten en CNV vakmensen gaan,regionale cao-vergaderingen houden over het mislukken van de cao-onderhandelingen in de Metalektro en de Metaal en Techniek. De leden zullen worden geraadpleegd over het stellen van ultimatums en acties.
Op 21 juni 2013 is bij bedrijven in de Metalektro en Metaal & techniek door de bonden met werkonderbrekingen en staking het signaal gegeven dat zij een ‘fatsoenlijke cao’ willen met loonsverhoging en zonder verslechteringen. Omdat deze acties nog niet tot een resultaat hebben geleid willen de bonden op ledenvergaderingen de cao-situatie bespreken en de leden vragen om in te stemmen met het stellen van ultimatums per bedrijf. De bonden willen via de afzonderlijke werkgevers de brancheorganisaties onder druk zetten. Als dat niet tot resultaat leidt, willen de bonden tijdelijk per bedrijf een plaatsvervangende cao tot stand brengen. Uitgangspunt hiervoor zijn wat de bonden betreft de vakbondsvoorstellen voor de landelijke cao.
Daarnaast willen de bonden de leden kortdurende acties voorleggen, voor als er geen landelijke cao of plaatsvervangend cao per bedrijf komt. Het gaat dan om kortdurende acties, steeds samen met andere bedrijven in een regio.
Bron: FNV Bondgenoten, 14-08-201