Meer werkgevers willen Wajongers kans geven

De belangstelling onder werkgevers om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen stijgt licht. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête onder 2.000 bezoekers van de UWV Werkgeverscongressen, die in oktober en november worden gehouden. Over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt zijn de werkgevers echter minder positief.
55% van de bezoekende werkgevers geeft aan dat zij arbeidsgehandicapten, waaronder Wajongers, een kans zouden bieden vanuit maatschappelijk ondernemen. Vorig jaar was dit 53%. Volgens UWV-voorzitter Bruno Bruins laten de uitkomsten van de enquête zien dat maatschappelijk ondernemen steeds hoger op de agenda staat. Maar ook is het nog altijd zo dat nog geen 5% van de werkgevers een arbeidsgehandicapte in dienst heeft. Gevraagd naar de reden waarom werkgevers nog geen arbeidsgehandicapte in dienst hebben, geeft 44% als reden dat zij denken dat begeleiding te veel tijd kost. 29% geeft aan dat zij verwachten dat er geen werk is voor deze mensen. Andere redenen zijn administratieve lasten (16%) en verwacht ziekteverzuim (11%).
Als het gaat om de ontwikkeling van de arbeidsmarkt zijn werkgevers nog steeds niet positief. Het overgrote deel ziet voorlopig geen ruimte voor een groei van het aantal banen binnen de onderneming. Slechts 20% verwacht een toename van de vraag naar personeel in 2014. 36% daarentegen verwacht een afname van de vraag naar personeel.
De belangrijkste uitdaging de komende jaren is volgens de meeste werkgevers vergrijzing (45%, vorig jaar 40%), gevolgd door behoud van personeel (26%) en opleiden (19%).
Bron: UWV 25-11-2013