Meer vernieuwende cao-afspraken

In juni zijn 23 cao’s tot stand gekomen met een gemiddelde contractloonstijging van 1,5%. Dit is gelijk aan het jaargemiddelde van de tot nu toe dit jaar tot stand gekomen cao’s. Wel zijn er in de cao’s vaker vernieuwende afspraken gemaakt over bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid of grotere flexibiliteit.
Werkgeversvereniging AWVN meldt in haar maandelijkse cao-rapportage dat in 8 op de 10 nieuwe cao’s een een afspraak staat over het vergroten van de werkmogelijkheden voor werknemers (duurzame inzetbaarheid), in meer dan de helft van de in 2015 afgesloten cao’s is een afspraak vastgelegd over grotere flexibiliteit voor bedrijf en/of werknemers. In juni werden, vergeleken met eerdere maanden van 2015, bijna 10% meer afspraken gemaakt over zaken als opleidingen, het verminderen van ontziemaatregelen en mantelzorg. Vergeleken met 2014 is met name de stijging van het aantal afspraken over werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt spectaculair: de helft van alle 2015-akkoorden heeft zo’n afspraak tegenover 33% in 2014.
Bron: AWVN, 07-07-2015