Meer keuze bij pensioensparen hogere inkomens

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer tijdens het debat op 3 maart toegezegd dat hogere inkomens meer keuzemogelijkheden krijgen bij een vrijwillige pensioenspaarregeling. De regeling zal ook kunnen worden uitgevoerd door pensioenfondsen.
Volgens het onlangs ingediende wetsvoorstel Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (33 847) moet men bij een inkomen boven de aftoppingsgrens (€ 100.000) de mogelijkheid krijgen te sparen voor een nettolijfrente. Deze nettolijfrente moet worden ondergebracht bij een verzekeraar, een bank of een beheerder van een beleggingsinstelling. Op verzoek van een meerderheid van de Tweede Kamer zullen ook pensioenfondsen de nettolijfrenteregeling kunnen uitvoeren. De Kamer verwacht dat
het goedkoper is als de bijspaarregeling ruimer wordt opgezet, zodat ook de pensioenfondsen haar kunnen aanbieden. Werkgevers en vakbonden delen het standpunt van de Kamermeerderheid.
Bron: Loonzaken 4-03-2014