Maritiem Arbeidsverdrag in werking getreden

Op 20 augustus is het Maritiem Arbeidsverdrag in werking getreden. Dit verdrag moet de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden van meer dan 1,2 miljoen zeevarenden verbeteren, oneigenlijke concurrentie in de zeescheepvaart voorkomen en zorgen voor gelijke regels voor zeevarenden wereldwijd.
Het Maritiem Arbeidsverdrag voegt 37 oude verdragen samen over arbeidsomstandigheden aan boord van schepen.
Onderdeel van het verdrag is de invoering van een certificaat voor de leef- en werkomstandigheden van zeevarenden. Het gaat daarbij onder meer om recreatieve voorzieningen aan boord, klachtenprocedures, uitbetaling van loon en de minimumleeftijd van zeevarenden. Met zo’n certificaat kan de eigenaar van een schip aantonen dat hij voldoet aan de eisen van het verdrag. Eind 2012 is de Inspectie Leefomgeving en Transport al begonnen met de certificering van ongeveer 900 schepen onder Nederlandse vlag. Naast deze certificaatplichtige schepen vallen zo’n 700 kleinere schepen of schepen die alleen in Nederlandse kustwateren varen ook onder dit verdrag. Als een schip bij een inspectie niet blijkt te voldoen aan de eisen van het Maritiem Arbeidsverdrag, moeten maatregelen worden getroffen om dit alsnog te doen. Bij ernstige tekortkomingen kan een schip worden aangehouden door de havenautoriteiten.
Het Maritiem Arbeidsverdrag is in werking getreden voor de eerste dertig landen die het verdrag hebben geratificeerd. Nederland ratificeerde het verdrag eind 2011. De bepalingen uit het verdrag zijn inmiddels doorgevoerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Het Maritiem Arbeidsverdrag geldt internationaal voor alle zeeschepen die worden gebruikt voor commerciële activiteiten. Binnenkort ratificeert Nederland een vergelijkbaar verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie voor de visserijsector.
Bron: Min SZW 20-08-2013