Manipuleert fiscus met cijfers boekenonderzoeken?

Uit een uitzending van Zembla zou blijken dat de Belastingdienst de cijfers van uitgevoerde boekenonderzoeken heeft gemanipuleerd. Dit was voor het Kamerlid Bashir (SP) aanleiding om Kamervragen te stellen aan de staatssecretaris.
Volgens de uitzending van Zembla zou uit gesprekken met ambtenaren van de Belastingdienst blijken dat het aantal boekenonderzoeken sterk is afgenomen. Gemiddeld wordt een onderneming eenmaal in de dertig jaar onder het vergrootglas gelegd. Ook worden volgens de ambtenaren bedrijfsbezoeken en startersbezoeken aangemerkt als boekenonderzoeken.
De staatssecretaris heef in zijn beantwoording van de vragen aangegeven dat de Auditdienst Rijk op verzoek van de Belastingdienst in 2013 heeft meegekeken bij de registratie van boekenonderzoeken. Boekenonderzoeken zijn contacten met belastingplichtigen waarbij de administratie wordt getoetst aan werkelijkheid of norm. Het onderzoek moet dan op het adres van de ondernemer of zijn adviseur hebben plaatsgevonden. Op basis van het onderzoek van de Auditdienst Rijk is er geen aanleiding om te veronderstellen dat er gemanipuleerd wordt met de registratie van boekenonderzoeken. Een en ander wordt nader uitgewerkt in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris is overigens van mening dat startersbezoeken kunnen worden beschouwd als boekenonderzoeken. De ervaring is dat toezicht vooraf een grotere impact heeft dan toezicht achteraf.
Volgens de staatssecretaris is het aantal boekenonderzoeken in het MKB-segment in 2013 gestegen. Er zijn in 2013 41% meer boekenonderzoeken uitgevoerd dan in 2012.
Bron: MvF 29-09-2014