Maak meer afspraken op bedrijfsniveau om uit cao-impasse te komen

Volgens onderhandelaars van CNV Vakmensen lopen cao-besprekingen steeds vaker stuk op de vernieuwing van de cao. Dit blijkt uit een enquête onder de ruim tachtig onderhandelaars van de vakbond. Op dit moment liggen al zo’n twintig cao-besprekingen stil.
In vrijwel elke cao-onderhandeling ligt het onderwerp van de vernieuwing van de cao op tafel. Volgens cao-coördinator Fortuin van CNV Vakmensen is dat in de praktijk vooral een ouderwetse discussie over het verslechteren van cao’s aan de ene kant en looneisen aan de andere kant. ‘Dat betreuren wij, want juist nu in tijden van globalisering en innovatie is de noodzaak het grootst om de arbeidsverhoudingen in bijvoorbeeld de bouw, motorvoertuigen, vervoer en industrie toekomstbestendig te maken.’
CNV Vakmensen wil de huidige impasse aan de onderhandelingstafel doorbreken door werknemers weer meer zeggenschap te geven over hun arbeidsvoorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld door afspraken te maken over werktijden en arbeidsduur op het niveau van de onderneming. De bond heeft dat al bij 15 cao’s voorgesteld. ‘Op die plek horen deze afspraken thuis, want elk bedrijf en elke bedrijfsomgeving is anders. Werknemers kennen deze omstandigheden heel goed en zijn prima in staat, binnen het kader van een cao, bedrijfsspecifieke afspraken te maken. Bijkomend voordeel is dat werkgevers het maatwerk krijgen waar zij zo hard naar op zoek zijn.’
Waar de bond echter niet aan mee wil werken zijn verkapte loonoffers onder het mom van maatwerk. Dit betreffen dan voorstellen om allerlei toeslagen voor over-, avond- en weekendwerk en maatregelen om ouderen in zware beroepen te ontzien, af te schaffen.
Bron: CAOweb, 29-01-2015