Loonstijging in cao’s blijft gematigd

De loonontwikkeling is, ondanks een hoger maandgemiddelde van 1,86%, ook in september gematigd gebleven. Het gemiddelde van de gemaakte cao-afspraken is vooral opwaarts vertekend door het loonakkoord bij de overheid van 5,05% loonstijging in twee jaar.
In de marktsector bedroeg de gemiddelde loonafspraak in september-cao’s 1,58%. Alle in 2015 afgesloten cao’s – inclusief overheids-cao’s – scoren gemiddeld 1,51%.
In september kwamen zestien cao’s tot stand. Dat is een normaal aantal voor deze maand. Van de 475 cao’s die in 2015 expireren, is inmiddels voor 55% een nieuw akkoord bereikt. Dat ligt dicht bij het gemiddelde van 56% dat in de afgelopen jaren over de eerste negen maanden werd gehaald.
Bron: AWVN 14-10-2015