Let op met tewerkstelling buitenlandse studenten

Wie buitenlandse studenten in dienst neemt, moet er rekening mee houden dat voor studenten uit landen buiten de EER en Zwitserland beperkingen gelden. Met een geldige verblijfsvergunning voor studie mogen zij maar beperkt werken. Laat men hen langer werken, dan loopt men het risico van een boete. De Inspectie SZW controleerde het afgelopen jaar ruim 168 werkgevers en in de helft van de gevallen werd een overtreding geconstateerd.
Een buitenlandse student met een verblijfsvergunning voor een studie mag in Nederland maximaal tien uur per week werken. Gedurende de maanden juni, juli en augustus mogen zij 40 uur per week werken. Hierbij gaat het om studenten die komen uit een land buiten de EER en Zwitserland, of uit Bulgarije of Roemenië (voor deze twee landen gold dit tot 1 januari 2014). De werkgever moet dan wel over een tewerkstellingsvergunning beschikken.
De Inspectie heeft gericht bij bepaalde bedrijven geïnspecteerd, vooral bij bedrijven in de horeca, de detailhandel en de uitzendsector. De controles waren gericht op overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Bij die controles maakte de Inspectie onder meer gebruik van gegevens van de IND en UWV WERKbedrijf.
Bij de controles werden 83 studenten aangetroffen die zonder tewerkstellingsvergunning werkten, dan wel meer uren werkten dan is toegestaan. In ruim 35% van de gevallen betrof het studenten met de Chinese nationaliteit. De Inspectie SZW heeft 75 boeterapporten opgemaakt, waarbij het totaal van opgelegde boetebedragen ruim € 900.000 bedraagt.
Bron: Inspectie SZW 25-08-2014