Let op met buitenlandse betaalkaarten

De Belastingdienst heeft een nieuwe manier gevonden om niet in Nederland opgegeven buitenlands vermogen te traceren. De fiscus analyseert transacties die belastingplichtigen in Nederland doen met buitenlandse betaalkaarten. Daarbij wordt gekeken of de kaarten zijn gekoppeld aan vermogen in het buitenland waarover vermoedelijk geen belasting wordt betaald.
Naar aanleiding van die onderzoeken heeft de FIOD de afgelopen weken in drie strafrechtelijke onderzoeken naar witwassen en belastingfraude vijf panden doorzocht. Daarbij is voor meer dan € 1.000.000 beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen, luxegoederen en contant geld. De onderzoeken zijn gestart omdat de verdachten gebruik hebben gemaakt van een betaalkaart die is gekoppeld aan een buitenlandse bankrekening. De uitgaven met de betaalkaarten lijken niet te verklaren uit het inkomen of vermogen dat zij aan de Belastingdienst hebben opgegeven. Het ging onder meer om een markthandelaar die bij verschillende casino’s in Nederland grote bedragen had opgenomen of besteed en om een beroepsgokker en een autohandelaar die contant geld opnamen.
De Belastingdienst zal in de komende periode meer kaarthouders in haar toezicht betrekken. De verwachting is dat dit leidt tot meer belastingaanslagen en boetes. Ook strafrechtelijk onderzoek behoort tot de mogelijkheden.
Inkeren is voor een belastingplichtige met verzwegen buitenlands vermogen natuurlijk altijd nog mogelijk. Wel moet men er rekening mee houden dat de boete voor belastingplichtigen die gebruik willen maken van de inkeerregeling met ingang van 1 juli 2015 is verhoogd tot 60% van de ontdoken belasting. Maar dat is nog altijd aanzienlijk minder dan de boete die men riskeert bij niet inkeren.
Bron: OM 18-08-2015