Lagere waardering voor Chinese pot van € 23 miljoen

Als van geërfde goederen op de overlijdensdatum geen verkoopprijs bekend is, mag de later gerealiseerde verkoopprijs als uitgangspunt dienen. Hierbij moet dan wel rekening worden gehouden met de ontwikkeling van de marktprijs in de tussenliggende periode, zo blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad.
In deze zaak hadden erfgenamen een zeldzame Chinese pot geërfd. In hun aangifte successierecht hadden zij voor deze pot een waarde van € 12.500 in aanmerking genomen. Maar toen een taxateur de pot op een hogere waarde taxeerde, dienden de erfgenamen een suppletieaangifte in. Hierin stelden ze de waarde van de pot op € 100.000. De pot werd echter voor een aanzienlijk hoger bedrag verkocht op een veiling van een veilinghuis in Londen: de verkoopprijs was € 23 miljoen. De inspecteur stelde de waarde van de pot op de overlijdensdatum van de erflater daarom vast op € 23 miljoen. Hof Den Haag oordeelde dat zowel de inspecteur als de erfgenamen de door hen verdedigde waarde aannemelijk hadden gemaakt. Daarom nam het hof de verkoopprijs van € 23 miljoen als uitgangspunt, en corrigeerde zij deze waarde voor de marktontwikkelingen tussen de overlijdensdatum en de verkoopdatum. Dit resulteerde in een waarde op overlijdensdatum van € 10 miljoen. Deze uitspraak van het hof werd door De Hoge Raad bevestigd.
Bron: HR 12-7-2013